Skip to main content

Āboltiņa aicina par ministriju likumdošanas iniciatīvām komisijās diskutēt vēl pirms to iesniegšanas Saeimā

Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa piektdien, 18.februārī, tiekoties ar parlamentārajiem sekretāriem, pārrunāja jaunas sadarbības formas starp ministrijām un parlamentu, kā arī iepazinās ar nozaru ministriju darba aktualitātēm.

„Viena no iespējām, kā uzlabot saikni starp Saeimu un ministrijām, ir savlaicīgas diskusijas Saeimas komisijās par valdības iecerētajām likumdošanas iniciatīvām. Deputātiem ar nozares ministriju plānotajiem likumprojektiem būtu jāiepazīstas laicīgi, debates jāuzsāk jau par likumprojekta ideju, kamēr tas ir vēl izstrādes stadijā,” norāda S.Āboltiņa. Viņa piebilst, ka šāda prakse palīdzētu taupīt gan izpildvaras, gan parlamenta resursus – Saeimā nebūtu jāpārstrādā iesniegtie likumprojekti, bet ministrijas varētu netērēt resursu tādu likumprojektu izstrādei, par kuriem jau iepriekš zināms, ka tie negūs parlamenta atbalstu.

Tikšanās dalībnieki bija vienisprātis, ka pozitīva prakse sadarbībai ar pārraugāmo nozaru parlamentārajiem sekretāriem izveidojusies Sociālo un darba lietu komisijā, kur ministriju pārstāvji katru nedēļu kopā ar deputātiem pārrunā tuvākajās nedēļās plānoto komisijas sēžu tēmas, komisijā saņemtās vēstules un citas aktualitātes, kā arī parlamentārie sekretāri ziņo par ministrijas dienaskārtības jautājumiem.

S.Āboltiņa atzina, ka plānojusi rīkot atsevišķu tikšanos ar atbildīgajiem Saeimas komisiju darbiniekiem, kurā pārrunātu sadarbību ar nozaru komisijām. Komisijās būtu nepieciešams plašāk izmantot elektronisko resursu iespējas, piemēram, ministriju darba aktualitātēm sekojot valdības e-portfelī un par svarīgāko informējot komisiju priekšsēdētājus.

Parlamentārie sekretāri iepazīstināja arī ar likumprojektiem, kurus tuvākajā laikā plānots virzīt izskatīšanai Saeimā.

Tikšanās laikā pārrunāta sadarbība, gatavojoties maijā plānotajam Saeimas un nevalstisko organizāciju forumam. Saeimas priekšsēdētāja vērsa uzmanību, ka viens no sarunu blokiem būs veltīts demogrāfijas problēmām, aicinot nozares ministrijas aktīvi iesaistīties šī un citu starpnozaru griezumā aktuālu jautājumu sagatavošanā.

Tāpat S.Āboltiņa informēja ministriju pārstāvjus par jūnijā Saeimā plānoto Bērnu un jauniešu parlamentu.

Saeimas priekšsēdētāja un parlamentārie sekretāri arī turpmāk tiksies reizi mēnesī, lai pārrunātu likumdošanas aktualitātes katrā nozarē.

 

Dalies ar ziņu