Skip to main content

Āboltiņa aicina tieslietu ministru nodrošināt iespēju dzimtas arhīvā saglabāt pienācīgi noformētu bērna dzimšanas apliecību

Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa nosūtījusi vēstuli tieslietu ministram Jānim Bordānam par izmaiņām civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošajos dokumentos, jo saņēmusi daudzu iedzīvotāju emocionālas un sašutuma pilnas vēstules par pašreizējo bērnu dzimšanas apliecību noformējumu – dokuments tiek izsniegts kā melnbalta izdruka no datora, nevis pienācīgi noformēts kā pirmais nozīmīgais dokuments katra Latvijas mazuļa un viņu vecāku dzīvē.

Savā vēstulē tieslietu ministram S. Āboltiņa raksta: „No šī gada 1. janvāra ir mainīts līdzšinējais dzimšanas apliecību noformējums, un turpmāk pēc Tieslietu ministrijas sniegtās informācijas dzimšanas apliecības būs uz A4 formāta baltas lapas izdrukāta melnbalta informācija ar amatpersonas parakstu un manuālu apzīmogojumu, kā dēļ esmu vairākkārt no privātpersonām saņēmusi sūdzības un iebildumus par jauno kārtību.”

Saeimas priekšsēdētāja vērš uzmanību uz sabiedrībai svarīgo jautājumu: „Tā kā šobrīd mūsu valstī joprojām ļoti aktuāls ir demogrāfiskās situācijas uzlabošanas jautājums, manuprāt, jaunizveidotās dzimšanas apliecību formas ir izraisījušas pamatotu sašutumu iedzīvotājos, it īpaši ņemot vērā to, ka par tādu faktu kā, piemēram, uzņēmuma reģistrāciju vai nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā joprojām tiek izsniegta noteiktas formas – uz attiecīgas veidlapas izdrukāta reģistrācijas apliecība.”

Vēstulē S. Āboltiņa aicina tieslietu ministru novērst radušos situāciju: „Pamatojoties uz iepriekš minēto, aicinu Jūs, kā par publisko reģistru jomu atbildīgo augstāko amatpersonu, iesaistīties šī jautājuma risināšanā, lai novērstu radušos situāciju un katrai Latvijas ģimenei joprojām nodrošinātu iespēju saglabāt ģimenes arhīvā pienācīgi noformētu tik nozīmīgo bērna dzimšanas faktu apliecinošo dokumentu.”

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja
Preses dienests
Tālr.: +371 67087218, +371 261 36160
[email protected]

Dalies ar ziņu