Skip to main content

Āboltiņa: brīvības dzirnakmens ir dārgākā un vienlaikus smagākā nasta

„Brīvības dzirnakmens ir jānes katru dienu, visu mūžu – tā ir dārgākā un vienlaikus smagākā nasta. Katram patriotam, ikvienam no mums kopš 1990. gada 4. maija ir jāturpina to nest, brīvību nedrīkst nomest, zem tās nedrīkst saļimt, nedz arī par tās smagumu gausties,” Saeimas svinīgajā sēdē 4.maijā uzrunājot klātesošos, sacīja Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.

Tāpat kā neatkarības atgūšanas laikā, arī joprojām katra svarīga lēmuma pieņemšanā izšķiroša nozīme ir politisko spēku saliedētībai, iedzīvotāju gribai līdzdarboties un ikkatra cilvēka valstiskuma apziņai, pauda Saeimas priekšsēdētāja.

Atgādinot, ka šogad aprit 90 gadi kopš Saeimas pirmās sēdes sanākšanas, S. Āboltiņa savā runā atsauca atmiņā Latvijas Satversmes sapulces prezidenta Jāņa Čakstes toreizējo vēlējumu jaunajam parlamentam: “Jūs esat no tautas raidīti darīt svarīgu darbu. Es esmu pārliecināts, ka jūs to darīsiet nesavtīgi, pēc labākās apziņas, pēc labākās pārliecības par godu un par svētību mūsu dārgajai tēvijai.”

11. Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka šī valstsvīra dotā ceļamaize bija trāpīga ne tikai tālajā 1922. gadā – arī šodien ikviens Latvijas pilsonis no sirds cer, ka viņa ievēlētie deputāti savu darbu darīs pēc labākās apziņas, nesavtīgi, neaptraipot savu godu, un sabiedrības labumu stādīs augstāk par savu personīgo: „Būtu pašā laikā, ja ik reizi pirms svarīga balsojuma, kad tieši katra atsevišķa balss var izšķirt Latvijas likteņus, mēs pārdomātu savu izvēli un būtu uzticīgi valstij un Satversmē paustajām vērtībām.”

Latvijas Republikas dibinātājiem nebija šaubu, ka jaunajai valstij ir jābūt parlamentārai republikai, norādīja S. Āboltiņa, citējot tālaika spožā politiķa Arveda Berga brīdinājumu, ka “parlamentārisms ir mums vajadzīgā valdības forma”, taču “esam izraudzījuši viskomplicētāko valsts varas iemiesojumu”.

S. Āboltiņa norādīja, ka derīgākais un piemērotākais ceļš ne vienmēr ir vieglākais ceļš: parlamentārisms „nepiedāvā gatavas atbildes un nenorāda uz vienu gudro, kurš zina visas pareizās izvēles. Nevis viens vadonis izlemj valstij svarīgos jautājumus, bet gan tas ir uzticēts tautai un tautas pārstāvjiem”. Saeimas priekšsēdētāja atzina, ka deputātiem pašiem ir jāapliecina, ka parlamentārisms ir efektīva un Latvijai piemērota valsts pārvaldīšanas forma. To var pierādīt kopīgā darbā, ar gudriem un pamatotiem lēmumiem, sadarbojoties ar vēlētājiem, nevalstiskajām organizācijām un nozares ekspertiem.

Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka 4. maija deklarācija atjaunoja tās idejas un vērtības, kas 1922. gadā tika ieliktas Satversmē un līdz ar to – mūsu valsts pamatos. Pieminot deviņdesmit gadus kopš Satversmes spēkā stāšanās, S. Āboltiņa minēja tiesību zinātnieka profesora Vasilija Sinaiska vārdus, ka konstitūcija ir visu pilsoņu līgums, savā ziņā pat piemineklis, kura tuvumā norimst visas kaislības. Viņš uzsvēris, ka konstitūcija ir tas visiem obligātais miera minimums, bez kura nav iespējama ne tiesiskas valsts, ne kultūras attīstība.

„Latvijas Republikas Satversme šajā laikā patiešām ir kļuvusi par pieminekli mūsu tautas neatkarības centieniem un vēlmei dzīvot brīvā, demokrātiskā un tiesiskā valstī. Ciešā saistībā ar citām Eiropas tautām un balstoties uz vienkāršām vērtībām – valsts varas padotību likumam, cilvēktiesībām un taisnīgumu,” pauda Saeimas priekšsēdētāja.

Svinot 4. maija svētkus un Satversmes 90 gadus, Āboltiņa aicināja atkal no jauna apzināties pašiem savus pamatus – to, ka mūsu valsts ir veidota, lai latviešu tauta, piesaistot visu tautību Latvijas pilsoņus, varētu demokrātiski pati sevi pārvaldīt. Mūsu valsts ir vienīgā vieta, kur sargāt, kopt un attīstīt latviešu valodu un savu kultūru.

Piektdien, 4. maijā, par godu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 22. gadadienai notika Saeimas svinīgā sēde, kurā runu teica Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.

Pilns Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas runas teksts pieejams šeit.

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja
Preses dienests
Tālr.: +371 67087218, +371 261 36160
[email protected]

Dalies ar ziņu