Skip to main content

Āboltiņa konferencē: ir būtiski vērtēt, kā parlamenta pieņemtie likumi darbojas praksē

Likumu izstrādātāji lielu uzmanību šobrīd pievērš likumu ietekmes sākotnējai izvērtēšanai, taču ne mazāk būtiski ir pēc likumu pieņemšanas vērtēt, cik efektīvi tie darbojas praksē. To Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa uzsvēra, piektdien, 20.septembrī, Saeimas namā atklājot starptautisku konferenci „Parlamentu lēmumu ietekmes ex post analīze”.

Saeimas priekšsēdētāja pauda īpašu gandarījumu, ka tieši Latvijas Zvērinātu notāru padome ir nākusi ar šīs konferences iniciatīvu, rosinot par lēmumu izvērtējuma objektu izvēlēties veiktās reformas ne vien Latvijas, bet arī Lietuvas un Igaunijas notariātos.

S.Āboltiņa savā runā atgādināja, ka arī Satversmes tiesa ir norādījusi uz nepieciešamību veikt tiesību normu pēcizvērtēšanu un likumdevējam arī pēc tiesību normu spēkā stāšanās iespēju robežās ir jāseko līdzi tam, vai tiesību normas arī piemērošanas praksē patiešām efektīvi pilda savu uzdevumu. Tāpat tiesa vērsusi uzmanību, ka likumdevējam ir pienākums pēc zināma termiņa vēlreiz apsvērt, vai attiecīgais tiesiskais regulējums joprojām ir efektīvs, piemērots un nepieciešams un vai tas nebūtu kādā veidā pilnveidojams, teica Saeimas priekšsēdētāja.

Akcentējot, ka tiesību normu ex post izvērtēšanas ieviešana jau vairākus gadus ir aktuāla arī citās Eiropas valstīs, S.Āboltiņa atzina, ka pieprasījums pēc parlamenta lēmumu ietekmes pēcanalīzes pieaug arī Latvijā.

Noslēgumā Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra, ka likumu pirmsizvērtēšana ir vienlīdz svarīga pēcizvērtēšanai, tāpēc ir jābūt institūcijai, kas analizē likuma darbību praksē. Vienlaikus S.Āboltiņa pauda cerību, ka šīsdienas konference sniegs labas idejas parlamenta lēmumu efektivitātes un kvalitātes stiprināšanai un konkrētus risinājumus ex post analīzes ieviešanai.

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja
Preses dienests
Tālr.: +371 67087218, +371 261 36160
[email protected]

 

Dalies ar ziņu