Skip to main content

Āboltiņa Latvijas Pensionāru federācijai pateicas par vecākās paaudzes ieguldījumu Latvijas attīstībā

„Brīva un plaukstoša Latvijas valsts ir ikkatra individuāls un visu mūsu kopīgs nopelns, un tajā milzīgu ieguldījumu ar savu dzīves gājumu, savu dzīves gudrību un solidāro garu esat devuši arī jūs – vecākā gadagājuma cilvēki,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, trešdien, 21. novembrī, uzrunājot Latvijas Pensionāru federācijas 20 gadu jubilejas pasākuma dalībniekus.

„Ikkatrs cilvēks, ikkatra cilvēka dzīve un tās laikā paveiktais ir nozīmīgs ieguldījums mūsu valsts liktenī un attīstībā,” klātesošajiem teica Saeimas priekšsēdētāja, atgādinot, ka gan uzņēmējs, skolotājs un politiķis, gan pensionārs, skolēns un jaunā māmiņa ar savu darbu un Latvijas mērķu stādīšanu augstāk par saviem personīgajiem mērķiem sniedz ieguldījumu spēcīgas Latvijas valsts attīstībā.

„Sveicot Latvijas Pensionāru federāciju ar 20 darbības gadiem, nav labāku vārdu, kā to, ko paši esat rakstījuši ielūgumā. Dzīvot nozīmē – būt gaišiem, domāt gaišas domas un censties saprast savu līdzcilvēku dvēseles valodu. Tas ir salīdzinoši viegli labos, pārtikušos laikos. Taču tieši grūtos laikos, kādiem cauri mēs joprojām ejam, tiek pārbaudīta izturība, vienotība un saticība. Tieši šajos laikos ir svarīgi turēties kopā, nesadrumstaloties, nesadalīties sīkos strīdos. Spēja dzīvot saticībā ir vērtība, kas ļoti jākopj. Tas ir katra spēkos. Jo nav jau nekādu „mēs” un „viņi”, ir viena tauta, viena Latvija, viena kopīga nākotne”, sacīja S. Āboltiņa.

Uzsverot, ka Latvija atgūstas no krīzes, S. Āboltiņa atzina, ka arī vecākā gadagājuma ļaudīm, tāpat kā pārējai sabiedrībai, jau tuvākajā laikā ekonomiskās izaugsmes pieaugums atspoguļosies ikdienā.

„2013. gada valsts budžetā pirmo reizi pēdējo četru gadu laikā varējām atļauties palielināt budžeta izdevumus veselības nozarei. Esam uzsākuši jaunus demogrāfijas atbalsta pasākumus, un vēlos īpaši uzsvērt, ka demogrāfija nav tikai pabalsti, šis jautājums ir jāaplūko kompleksi. Demogrāfiskās situācijas uzlabošanai Latvijā svarīgi ir visi – gan vecāki, gan bērni, gan vecvecāki. Latvijā dzims bērni, ja katrs ģimenes loceklis, arī vecāsmātes un vectēvi, jutīsies ekonomiski un sociāli stabili,” pauda Saeimas priekšsēdētāja.

Saeimas priekšsēdētāja atzina, ka parlamentam ir svarīgi uzklausīt un lēmumu pieņemšanas procesā iesaistīt tieši tos cilvēkus, kuru dzīvi šie lēmumi ietekmēs vistiešāk. Uzsverot, ka šo gadu laikā pensionāru federācijas pārstāvji ir bijuši labi un uzticami partneri Saeimas darbā, S. Āboltiņa pateicās par līdzšinējo sadarbību un solidaritātes garu.

„Aicinu jūs arī turpmāk aktīvi līdzdarboties lēmumu pieņemšanas procesā un būt gataviem uz dialogu, jo valstisku lēmumu pieņemšanā tas ir pats būtiskākais. Mēs katrs dodam ieguldījumu spēcīgas Latvijas valsts attīstībā un ar savu valstisko apziņu mēs spēsim Latviju veidot tādu, kādu vēlamies redzēt ik dienas,” noslēgumā sacīja Saeimas priekšsēdētāja.

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja
Preses dienests
Tālr.: +371 67087218, +371 261 36160
[email protected]

 

Dalies ar ziņu