Skip to main content

Āboltiņa: mēs esam pilntiesīgi Rietumu tiesību sistēmas piederīgie ar tai raksturīgo pārliecību par demokrātiskas un tiesiskas valsts vērtībām

„Mēs esam pilntiesīgi Rietumu tiesību sistēmas piederīgie ar tai raksturīgo pārliecību par demokrātiskas un tiesiskas valsts vērtībām – cilvēka cieņu, cilvēktiesībām un likuma varu,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, atklājot starptautisko konferenci „Tiesiskums 20 gadus pēc komunisma sabrukuma”. Saeimas priekšsēdētāja norādīja, ka ir pienācis brīdis atzīt, ka tiesību transformācijas process mūsu valstī ir noslēdzies.

Uzrunājot klātesošos, S. Āboltiņa norādīja uz tiesību zinātnē izteikto viedokli, ka „globalizācijas laikmetā Latvijas tiesību sistēmas attīstību daudz vairāk nekā iepriekš turpinās ietekmēt starptautiskās tiesības un pasaules valstu tiesību sistēmu konverģences procesi”.

Atgūstot neatkarību, Latvijai padomju tiesību sistēmu vajadzēja aizstāt ar Rietumu tiesību vērtībām un tradīcijām atbilstošu normatīvo regulējumu, norādīja S. Āboltiņa, uzsverot, ka viens no lielākajiem izaicinājumiem bija nepieciešamība atbrīvoties no padomju tiesību sistēmai raksturīgā normatīvisma.

„Atgūstot neatkarību, ikvienam no mums vajadzēja atkal no jauna apjaust tiesiskas valsts ideju nozīmi. Ne tikai akadēmiski izprast šīs vērtības, bet nodrošināt to praktisku īstenošanu tiesiskajā realitātē. Jaunās tiesību sistēmas radīšana bija milzīgs izaicinājums ne vien likumdevējam, bet arī Latvijas juristu saimei. Rietumu tiesību sistēma balstās ne vien uz labi uzrakstītiem normatīviem aktiem, bet arī uz tiesību piemērotāju prasmēm taisnīgi piemērot likumdevēja radītās tiesības,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja.

„Latvijas tiesību telpā īpašu aktualitāti šodien ieguvis jautājums par Satversmes pamatu nostiprināšanu, kas cieši saistīts ar nacionālās saliedētības politiku un identitātes stiprināšanu. Šodien, kad Latvija ir atgriezusies Eiropas valstu saimē, no kuras tā piecdesmit gadus bija šķirta, vēl vairāk apzināmies nepieciešamību saglabāt tās pamatvērtības, kas mūs vieno,” uzsvēra S. Āboltiņa.

Saeimas priekšsēdētāja arī akcentēja 1922. gada 15. februārī pieņemtās Latvijas Republikas Satversmes darbības atjaunošanas ievērojamo lomu, kas līdz pat mūsdienām ir mūsu valsts sekmīgas funkcionēšanas stūrakmens. „Domājams, šodien pamatoti varam atzīt, ka tā ir izturējusi laika pārbaudi,” norādīja S. Āboltiņa, novēlot konferences dalībniekiem ieklausīties tiesību ekspertu vērtējumos, lai domātu par efektīvāku Latvijas tiesību telpu nākotnē.

Fotogrāfijas no konferences atklāšanas

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja
Preses dienests
Tālr.: +371 67087218, +371 261 36160
[email protected]

Dalies ar ziņu