Skip to main content

Āboltiņa Nīcas skaisto dārzu saimniekiem: jūs darāt Latviju sakoptāku un skaistāku

„Pateicos par darbu, ko darāt nesavtīgi, un skaistumu, kuru radāt un ar kuru dalāties ar līdzcilvēkiem. Pateicoties jums, mūsu Latvija kļūst sakoptāka un skaistāka,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, sestdien, 27.jūlijā, sveicot Nīcas dārzu dienas 2013 dalībniekus.

„Lai iekoptu dārzu vai ieraudzītu rasas lāsi ziedlapas galā, cilvēkam jābūt ar mīlošu sirdi un atvērtam pasaules skaistumam. Dārznieki un augu mīļotāji ir cilvēki ar jutīgām dvēselēm, kas katrā savā augā, katrā ziedā un lapiņā saskata īpašo un tai vien raksturīgo,” daloties iespaidos par Nīcas dārzu dienā redzēto, sacīja S.Āboltiņa.

„Latvija – tie esam mēs katrs. Jūsu darbs ir ieguldījums mūsu visu kopīgajā nākotnē. Sava valsts – tas ir ikkatra individuāls un visas tautas kopīgs nopelns, un tikai kopīgiem spēkiem varam mūsu Latviju veidot par plaukstošu vietu, kur katrs jūtas piederīgs, pārliecināts un gaidīts,” atgādināja Saeimas priekšsēdētāja.

S.Āboltiņa pasniedza atzinības rakstus un pateicās par nesavtīgo, uzticīgo un atbildīgo darbu un ieguldījumu valsts attīstībā Nīcas skaisto dārzu saimniekiem – Beluzu, Dzintaru, Girņu, Jereminoviču, Rusmaņu un Kluču ģimenēm, kā arī Nīcas pašvaldības dārzniecei Ingai Šenfeldei.

Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa sestdien, 27.jūlijā, piedalījās Nīcas dārzu dienas 2013 pasākumos.

Nīcas dārzu dienas mērķis ir popularizēt un attīstīt skaisto dārzu kultūru kā vienu no kultūrvēsturiskā mantojuma sastāvdaļām, veicinot Nīcas novada un Latvijas sakoptību un Nīcas atpazīstamību.

Foto no Nīcas dārzu dienas 2013 pasākumiem

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja
Preses dienests
Tālr.: +371 67087218, +371 261 36160
[email protected]

Dalies ar ziņu