Skip to main content

LM darbības atsākšanai un aizdevuma atmaksai nepieciešams kvalitatīvs tiesiskās aizsardzības plāns

Pēc AS „Liepājas Metalurgs” (LM) kredīta pamatsummas atmaksāšanas, Finanšu ministrija (FM) informē, ka atbilstoši 2009. gadā noslēgtajā līgumā par valsts vārdā izsniegtu galvojumu paredzētajiem nosacījumiem valsts ir izpildījusi savas saistības un kļuvusi par nodrošināto kreditoru. Vienlaikus uzsveram, ka pašlaik svarīgākais ir izstrādāt un iesniegt tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības atsākšanu.

LM ir liels nodokļu maksātājs un darba devējs, kas ietekmē arī iekšzemes kopprodukta (IKP) rādītājus. Zaudējot tik lielu rūpniecības uzņēmumu, tam ir tieši samazinoša ietekme uz IKP robežās no 0,6 – 1,5%.

Jāuzsver, ka, atmaksājot kredīta pamatsummu, valsts kļūst par galveno nodrošināto kreditoru un, realizējot ķīlu, valstij ir iespēja atgūt galvojuma summu. Ķīlas vērtība ir atkarīga, no tā, kāds būs turpmākais uzņēmuma liktenis. Ja LM turpina darbu, tad ķīlai ir biznesa vērtība, un pastāv iespēja vienoties par galvojuma atmaksu pēc saskaņota grafika. Savukārt, iestājoties maksātnespējai, valsts ir tiesīga pārdot LM sniegto ķīlu, jo ir nodrošinātais kreditors.

Ņemot vērā, ka LM ir vērsies tiesā ar iesniegumu par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna iesniegšanas termiņa pagarināšanu, Finanšu ministrija pauž atbalstu šādam lūgumam, lai iespējami drīz tiktu sagatavots kvalitatīvs un dzīvotspējīgs tiesiskās aizsardzības pasākumu plāns, kas ļautu atjaunot uzņēmuma darbību un dotu iespēju vienoties par aizdevuma atmaksu.

Jau ziņots, ka ceturtdien, 25. jūlijā, Valsts kase no valsts budžeta līdzekļiem samaksājusi Itālijas bankai „UniCredit S.p.A” 67 465 065 eiro jeb 47 414 711 latus, kas ir valsts galvotā kredīta LM pamatsummas atlikums. "UniCredit S.p.A.", izmantojot aizdevuma līgumos paredzētos nosacījumus, pieprasīja kredīta atmaksu no LM, kas nevar izpildīt maksājumu, tādēļ valsts galvojuma līguma ietvaros kredīta summas atmaksa tika pieprasīta no kredīta galvotāja – FM.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
[email protected]

Dalies ar ziņu