Skip to main content

Dombrovskis un Izraēlas prezidents vienojas rīkot uzņēmēju vizīšu apmaiņu

Rīga, 29. jūlijs. Ministru prezidents Valdis Dombrovskis un Izraēlas prezidents Šimons Peress (Shimon Peres) šodien vienojās strādāt pie Latvijas un Izraēlas ekonomisko attiecību padziļināšanas un atbalstīt uzņēmēju vizīšu apmaiņu starp abām valstīm. Amatpersonas vienojās arī par nepieciešamību stiprināt abu valstu sadarbību izglītības, zinātnes un tūrisma nozarēs.

Abas amatpersonas atzinīgi novērtēja, ka savstarpējās tirdzniecības apjomi starp Latviju un Izraēlu pieaug, taču tie neatspoguļo esošo potenciālu. V.Dombrovskis uzsvēra, ka ir izdevies izveidot vērā ņemamu juridisko bāzi – starp abām valstīm noslēgti 15 dažādi sadarbības līgumi, tostarp arī investīciju aizsardzības līgums, izveidojot stabilu pamatu ekonomiskās sadarbības paplašināšanai.

Tikšanās laikā Latvijas premjers un Izraēlas prezidents apmainījās ar viedokļiem par Eiropas Savienības ekonomiskās krīzes iemesliem un risinājumiem. V.Dombrovskis pauda pārliecību, ka ES ekonomiskās krīzes sekas tiek pakāpeniski pārvarētas, taču kā būtisks izaicinājums ir iezīmējusies ES konkurētspējas krīze. Premjers norādīja, ka bez konkurētspējas kāpināšanas nebūs iespējams atjaunot stabilu un ilgtspējīgu izaugsmi, tādēļ nepieciešams īstenot virkni reformu, lai pilnvērtīgāk izmantotu vienotā iekšējā tirgus iespējas, samazinātu administratīvo slogu uzņēmējiem, apgūtu vienotā digitālā tirgus iespējas un liberalizētu iekšējo darba tirgu.

Tāpat amatpersonas apsprieda situāciju Tuvo Austrumu reģionā, tostarp miera sarunu atsākšanu. Š.Peress pateicās Latvijai par tās izrādīto atbalstu miera sarunu atsākšanai kā divpusējo attiecību ietvaros, tā arī ES kontekstā.

V.Dombrovskis un Š.Peress pārrunāja arī izaicinājumus, ar ko abas valstis sastopas enerģētikas sektorā. Latvijas premjers norādīja, ka, lai arī Latvija var lepoties, ka ir ES valsts ar otro augstāko atjaunojamās enerģijas īpatsvaru kopējā patēriņā un valsts ar vismazāko CO2 izmešu apjomu uz iedzīvotāju, pašlaik redzams, ka šī enerģija ir saistīta ar paaugstinātām izmaksām un subsīdijām, kā rezultātā aug ražojošā sektora izmaksas un samazinās valsts konkurētspēja. Tādēļ nepieciešams meklēt sabalansētus risinājumus, tostarp, ieguldot līdzekļus energoefektivitātes uzlabošanā. Latvijas valdības vadītājs uzsvēra, ka, ieguldot energoefektivitātes uzlabošanā, Eiropa var iegūt konkurētspējas priekšrocības pār ASV un citiem pasaules reģioniem.

Š.Peress arī atzinīgi novērtēja Latvijas valdības dialogu ar ebreju kopienu īpašumu restitūcijas jautājumā un pauda pārliecību, ka izdosies rast sabalansētu risinājumu.

Visbeidzot, V.Dombrovskis pateicās Izraēlai par tās atbalstu Latvijas pievienošanās procesam Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD) un norādīja, ka līdzdalība šajā organizācijā, kā arī Eiropas vienotās valūtas ieviešana Latvijā uzlabos Latvijas konkurētspēju ārvalstu investīciju piesaistē un radīs jaunas iespējas savstarpējā tirdzniecībā, ražošanā un eksportā, ko aicinām izmantot arī Izraēlas uzņēmējus.

Foto no V.Dombrovska tikšanās ar Š.Peresu aplūkojamas šeit.

Informāciju sagatavoja:
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr.: +371 67082865, +371 26556965
[email protected]

Dalies ar ziņu