Skip to main content

Āboltiņa NVO forumā: kā aktīva, domājoša un atbildīga sabiedrība veiksmīgi varam sasniegt izvirzītos mērķus

Sabiedrības un valsts dialogs ir ceļš, kas ved kopīgi izvirzītu mērķu īstenošanas virzienā. Tikai mēs visi kopā kā aktīva, domājoša un atbildīga sabiedrība tos varam sasniegt pēc iespējas īsākā laikā. To Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa uzsvēra, pirmdien, 19.maijā, Saeimas namā atklājot astoto Saeimas un nevalstisko organizāciju forumu „Iesaistīšanās. Ilgtspēja. Inovācijas”.

Ar prieku un gandarījumu Saeimas namā sveicot nevalstisko organizāciju pārstāvjus, S.Āboltiņa sacīja, ka nevalstisko organizāciju loma mūsdienu pasaulē aizvien pieaug un arī Latvijā nevalstiskās organizācijas ir Latvijas parlamenta partneri un kolēģi, kurus vieno cieša un sekmīga sadarbība un partnerība gan ikdienas darbā Saeimas komisijās, gan arī nu jau par tradīciju kļuvušajā Saeimas un nevalstisko organizāciju forumā, kas šogad veltīts iesaistīšanās, ilgtspējas un inovāciju jautājumiem.

Vienlaikus Saeimas priekšsēdētāja atzina, ka šis Saeimas un nevalstisko organizāciju forums notiek īpašā un notikumiem bagātā laikā – brīdī, kad tikko aizvadīta mūsu pirmā desmitgade pilntiesīgas Eiropas Savienības dalībvalsts statusā, kad jau nākamgad uzņemsimies jauna līmeņa atbildību Eiropas Savienības politikā, kļūstot par ES prezidējošo valsti, laikā, kas mūsu reģionam ir īpaši trauksmains, liekot domāt par veidiem, kā stiprināt savas valsts un sabiedrības drošību.

Šajā kontekstā S.Āboltiņa atskatījās uz nupat kopā ar citu Baltijas un Ziemeļvalstu nacionālo parlamentu vadītājiem aizvadīto darba vizīti Moldovā, kur Saeimas priekšsēdētājai bija iespēja uzrunāt arī Moldovas nevalstiskās organizācijas un apliecināt, cik liela nozīme mūsu valsts demokrātijas un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā dalībai Eiropas Savienībā bijusi tieši sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām. Latvijas NVO sektors, izprotot un atbalstot šo valstij un sabiedrībai stratēģiski nozīmīgo mērķi, uzņēmās aktīvu līdzdalību sabiedrības informēšanā un sabiedriskās domas veidošanā, sacīja S.Āboltiņa, vienlaikus paužot gandarījumu, ka Latvijas zināšanas un pieredzi varam nodot valstīm, kurām mūsu padomi ir noderīga ceļa maize demokrātisko procesu stiprināšanā ceļā uz integrāciju Eiropā.

„Pilsoniskās sabiedrības līdzdalība Eiropas politikas kontekstā aizvadītajos gados kļuvusi par nozīmīgu un stabilu valsts un sabiedrības sadarbības un dialoga formu. Tādēļ svarīgs uzdevums mūsu šīsdienas darba kārtībā ir raudzīties nākotnē, diskutējot par iespējām veidot un atbalstīt pilsonisko dialogu plašākā – Eiropas un pārrobežu sadarbības kontekstā. Šis uzdevums ir īpaši svarīgs, gatavojoties mūsu nākamā gada lielākajam ārpolitiskajam izaicinājumam – Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā,” teica Saeimas priekšsēdētāja, uzsverot, ka prezidentūras laikā Latvijai būs pievērsta visas Eiropas un pasaules valstu uzmanība – tā būs mūsu iespēja pierādīt, ka varam tikt sadzirdēti, parādīt savas ambīcijas, virzīt Eiropas līmenī savai valstij un sabiedrībai svarīgus jautājumus.

Savas uzrunas noslēgumā S.Āboltiņa akcentēja, ka nevalstisko organizāciju pārstāvji ir sabiedrības aktīvākā daļa, kuras līdzdalība un iesaistīšanās ir efektīvs veids, kā, attīstot dialogu ar valsts varas pārstāvjiem un veicinot demokrātisku līdzdalību un iesaistīšanos, veidot un nostiprināt sabiedrībā pilsonisku apziņu un atbildību.

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja
Preses dienests
Tālr.: +371 67087218. +371 261 36160
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu