Skip to main content

Āboltiņa pasaules parlamentu līderēm: sieviešu iesaistīšanās politikā veicina demokrātiju un pilsonisko līdzdalību

„Sievietes, kas ienākušas politikā, var iedrošināt citas sievietes tiekties darīt to pašu. Lielāks sieviešu skaits politikā ne tikai nostiprina demokrātiju, bet arī sekmē pilsonisko līdzdalību.” To Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa uzsvēra trešdien, 3. oktobrī, Indijas galvaspilsētā Ņudeli konferencē uzrunājot pasaules parlamentu līderes par sieviešu lomu politikā.

S. Āboltiņa akcentēja, ka sievietes parlamentā var būtiski ietekmēt politisko darba kārtību: „Ir pierādīts, ka sieviešu viedokļa uzklausīšana, it īpaši risinot sarežģītus jautājumus, sniedz jaunu pieredzi un paplašina interešu un kompetenču loku parlamentārajās debatēs.”

Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra – lai vairotu dzimumu līdztiesību parlamentos, ir jāveido gudra un kompleksa pieeja. „Līdzās likumiem un rīcības plāniem arī attieksmes maiņa un izglītība veicina pārmaiņas sabiedrībā. Esmu pārliecinājusies par to, ka izglītots cilvēks spēj uzņemties vadību, izdarīt izvēli, kas ļauj noteikt savu dzīves un pat savas valsts likteni. Esmu sastapusies ar sievietēm, kas smeļas spēku izvēles brīvībā, rod balsi izglītībā un spēku zināšanās,” akcentēja S. Āboltiņa

„Tikpat liela nozīme ir arī iedvesmojošiem piemēriem un līderiem. Arī šīs konferences rīkotājvalsts – Indija – var lepoties ar pasaules slavu ieguvušām sievietēm līderēm,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja.

„Pasaulē patlaban pastāvošos izaicinājumus mēs spēsim pārvarēt vienīgi tad, ja arī sievietes sēdēs pie sarunu galda un tiks uzklausītas. Mēs dzīvosim daudz labākā pasaulē, ja sievietes varēs pilnībā izmantot savu potenciālu gan viņu pašu, gan viņu ģimeņu, gan savas valsts un pasaules iedzīvotāju vārdā,” uzsvēra S. Āboltiņa.

Saeimas priekšsēdētāja norādīja, ka daudzviet pasaulē sievietēm joprojām nav pietiekamu resursu, kas ļautu celt viņu sociālo stāvokli un rast iespēju līdzvērtīgi piedalīties politiskajos procesos. „Mēs veidojam pusi no visiem pasaules iedzīvotājiem. Tomēr sievietes biežāk nekā vīrieši slīgst dziļā nabadzībā. Arī sieviešu īpatsvars bēgļu un pārvietoto personu vidū ir lielāks,” sacīja S. Āboltiņa.

Saeimas priekšsēdētāja kā galvenā runātāja uzstājās konferences diskusiju blokā „Sievietes parlamentā: Kā panākt pārmaiņas?” par sieviešu lomas stiprināšanu parlamentārajā darbā, kas vienlaikus atspoguļo arī pastāvošās tendences sabiedrībā.

Konferenci organizē Starpparlamentu savienība sadarbībā ar Indijas parlamentu. Starpparlamentu savienība ir lielākā un vecākā starpparlamentu organizācija, kas dibināta 1889.gadā un apvieno 155 valstu parlamentus.

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja
Preses dienests
Tālr.: +371 67087218, +371 261 36160
[email protected]

Dalies ar ziņu