Skip to main content

Lemj par saimnieciski izdevīgāku dienesta vieglo automobiļu iegādes un nomas kārtību

Otrdien, 2. oktobrī, Ministru kabinetā (MK) tika apstiprināts Finanšu ministrijas (FM) sagatavots instrukcijas projekts par dienesta vieglo automobiļu iegādes un nomas kārtību, kas paredz turpmāk neierobežot valsts pārvaldes iestāžu rīcību attiecībā uz dienesta vieglo automobiļu nodrošinājumu, ļaujot valsts pārvaldes iestādei izvēlēties tai atbilstošāko un saimnieciski izdevīgāko risinājumu attiecībā uz autotransporta nodrošinājumu.

Pēc FM aprēķiniem izdevumu atšķirības gan faktiskajās, gan salīdzināmajās cenās valsts pārvaldes iestāžu ietvaros starp nomas automobili un īpašumā esošu automobili ir dažādas un veidojas no pieņemtās nosacītās automobiļa iegādes cenas, kā arī atkarībā no tā, cik lielus finanšu līdzekļus valsts pārvaldes iestādes ir novirzījušas iestādes dienesta vieglo automobiļu nomai un uzturēšanai, tai skaitā nomas izdevumos ietvertā pakalpojuma klāsta. Tāpēc tika secināts, ka valsts pārvaldes iestādēm būtu jāļauj katrā konkrētā gadījumā izvēlēties, kas tām ir izdevīgāk – nomāt automobili vai automobili iegādāties īpašumā, vienlaikus ņemot vērā, ka iegādājoties automobili īpašumā, tā ekspluatēšanas laiks ir ievērojami ilgāks nekā automobili nomājot.

Valsts pārvaldē ir iespējami atšķirīgi risinājumi par to, kā finansiāli izdevīgāk nodrošināt dienesta vieglos automobiļus to funkciju izpildei. Autoparka pārvaldīšanas modelis ir atkarīgs gan no iestādes veicamajām funkcijām un to specifikas, gan no iestādes lieluma un dienesta vieglo automobiļu uzturēšanai novirzītajiem finanšu līdzekļiem. Tāpat būtiska loma finansiālā izdevīguma noteikšanai ir iepirkuma procedūras rezultātā pretendentu piedāvātajām iepirkuma cenām.

Līdz šim valsts pārvaldes iestādēm tika liegts iegādāties dienesta vieglos automobiļus valsts pārvaldes iestāžu īpašumā, izņemot automobiļus speciālām vajadzībām un automobiļus diplomātisko un konsulāro funkciju veikšanai. Rīkojums paredzēja iespēju nomāt jaunus dienesta vieglos automobiļus valsts pārvaldes iestāžu amatpersonu dienesta vajadzībām un noteica nomātā automobiļa maksimālo pieļaujamo cenu atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu amatpersonu ieņemamajiem amatiem.

Instrukcijas projekts ir skatāms MK mājaslapā.

Informācijas sagatavotājs:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu