Skip to main content

Āboltiņa: valsts konkurētspējas atslēga ir izpildvaras spēja sadarboties ar uzņēmējiem

„Latvijas konkurētspējas paaugstināšanā liela nozīme būs izpildvaras sadarbībai ar uzņēmējiem, lai panāktu līdzsvaru starp vēlmēm un iespējām, bet galvenais – labāko rezultātu mūsu valsts attīstībai,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa ceturtdien, 18. oktobrī, atklājot Lattelecom septīto starptautisko konferenci „Ko dāvināt Latvijai simtgadē?”.

„Mēs visi vēlamies Latviju redzēt kā ekonomiski attīstītu, plaukstošu valsti, kurā tauta dzīvo labklājībā un kurā dzimst bērni. Lai to sasniegtu, būtiska ir gan kultūra, izglītība un nacionālā identitāte, gan uzņēmējdarbības aktivitāte un inovācijas,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja, uzsverot, ka diskusijās par Latvijas konkurētspējas paaugstināšanas iespējām un instrumentiem ir nozīmīgs uzņēmēju viedoklis, spējot novērtēt ne tikai Latvijas iekšējo tirgu, bet arī Latvijas ekonomiku mainīgajā pasaules situācijā, kopīgi meklējot un veiksmīgi izmantojot Latvijas priekšrocības.

„Šai sadarbībai ir vairāki nozīmīgi jautājumi, kas jārisina un kur nepieciešams uzņēmēju atbalsts un zināšanas – ēnu ekonomikas apkarošana, valsts iepirkumu sistēmas pilnveidošana, birokrātijas un administratīvo šķēršļu mazināšana,” akcentēja S. Āboltiņa.

Saeimas priekšsēdētāja pauda gandarījumu, ka diskusijas par Latvijas attīstības perspektīvām nav palikušas tikai ierēdņu un politikas veidotāju kabinetos: „Tajās līdz ar Nacionālā attīstības plāna diskusijām aktīvi iesaistījušies uzņēmēji un nevalstiskās organizācijas. Jo Latvija – tie esam mēs katrs, un tikai ar ikviena no mums, ar savas valsts patriota līdzdalību Latvijas attīstība ir patiesi iespējama.” S. Āboltiņa uzsvēra, ka arī Saeima kā likumdevējs nodrošina demokrātiskas debates par visdažādākajiem likumprojektiem un, iesaistot uzņēmējus, nevalstisko sektoru, ekspertus un akadēmiskās vides pārstāvjus, sniedz nozīmīgu atbalstu darbā pie ekonomiskās izaugsmes.

Uzrunājot klātesošos, Saeimas priekšsēdētāja akcentēja reģionālās attīstības nozīmi: „Mūsu uzdevums ir nodrošināt Latvijas izaugsmi visā teritorijā, lai ražošana, eksports un jaunas darbavietas veidotos visā valstī. Ir jāuzplaukst Latvijas reģionālajiem centriem, kas, izmantojot tehnoloģiju iespējas un prasmīgu pašvaldību saimniekošanu, spēs saviem iedzīvotājiem nodrošināt augstu dzīves kvalitāti.”

„Domājot par 100 gadus veco Latviju, mēs redzam spēcīgas un nodrošinātas ģimenes, izglītotus un konkurētspējīgus ļaudis, jaunas darbavietas un attīstītu vietējo uzņēmējdarbību. Mēs tāpat redzam ļaudis atgriežamies mūsu valstī, kā arī spēju attīstīties ar pašu darbaspēka un pašu talantu palīdzību, saglabāt Latviju kā salīdzinoši zemu nodokļu valsti, maksāt lielākas algas un sociālos maksājumus, izmantot Latvijas kā zaļas valsts priekšrocības un saglabāt šo vērtību nākamām paaudzēm,” akcentēja S. Āboltiņa, vienlaikus uzsverot: „Šīs lielās vēlmes iespējams īstenot tikai visiem kopā, vienojoties par Latvijas konkurētspējas formulu, to kopīgi iedzīvinot un nesašķeļoties sīkos strīdos, sīkās lietās, sīkos pašmērķos.”

„Sīkstums, apņēmība, drosme un darba mīlestība ir īpašības, kuras raksturo mūsu tautu – lielāko Latvijas vērtību,” konferencē klātesošajiem uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja.

Konferencē pasaulē pazīstami eksperti dalījās pieredzē un prognozēs par Latvijas nākotnes perspektīvām, konkurētspējas palielināšanu, izglītības un elastīga darbaspēka izšķirošo nozīmi, kā arī pilsētvides attīstību.

Šī bija septītā Lattelecom organizētā starptautiskā konference par Latvijai aktuāliem pasaules mēroga sociāliem, politiskiem un ekonomiskiem jautājumiem. Konferenci katru gadu apmeklē vairāk nekā 400 Latvijas uzņēmumu, organizāciju un valsts institūciju pārstāvji.

Foto no konferences

Informāciju sagatavoja:
Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja
Preses dienests
Tālr.: +371 67087218, +371 261 36160
[email protected]

Dalies ar ziņu