Skip to main content

Eiropadomē diskutēs par ekonomikas politikas jautājumiem

18. un 19. oktobrī Ministru prezidents Valdis Dombrovskis Briselē piedalīsies Eiropadomes sanāksmē, kur notiks diskusijas par būtiskiem ekonomikas politikas jautājumiem. Pirms Eiropadomes paredzēta Ziemeļu un Baltijas valstu (NB6) valdību vadītāju tikšanās.

Eiropadomē plānots pārrunāt aktuālos ekonomikas politikas jautājumus, ietverot tēmas par Izaugsmes un nodarbinātības pakta īstenošanu, ekonomiskās un monetārās savienības nākotni un vienota banku uzraudzības mehānisma izveidošanu Eiropā. Paredzēts diskutēt arī par ārpolitikas jautājumiem un attiecībām ar ES stratēģiskiem partneriem.
Ministru prezidents Latvijā atgriežas 19. oktobrī.

Par Eiropadomi:
Eiropadome izveidota 1974. gadā ar mērķi nodibināt ES valstu un valdību vadītāju neoficiālu diskusiju forumu. Oficiālu statusu Eiropadome ieguva 1992. gadā ar Māstrihtas Līgumu, ar Lisabonas līguma spēkā stāšanos Eiropadomei ir ES institūcijas statuss. Eiropadome visās ES darbības jomās nosaka vispārējos politikas virzienus un prioritātes. Eiropadomē piedalās ES dalībvalstu un valdību vadītāji, tās priekšsēdētājs un Komisijas priekšsēdētājs. Tā sanāk vismaz divreiz pusgadā, un to sasauc Eiropadomes priekšsēdētājs.

Papildus informācija:
Diana Germane
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr. +371 67082922
[email protected]

Sabīne Spurķe
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vecākā referente
Tālr.: 67082987
[email protected]

Dalies ar ziņu