Skip to main content

Būtiski uzlabos nozīmīgu valsts līgumu slēgšanas procesu

No 17. oktobra visiem nozīmīgiem saimnieciskiem līgumiem, ar kuriem valsts uzņemsies saistības, tiks veikts visaptverošs valsts interešu izvērtējums un konstatēti iespējamie riski. To paredz Ministru prezidenta rezolūcija visiem ministriem.

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane skaidro, ka izvērtējot līdzšinējo līgumu slēgšanas praksi, arī „Pasažieru vilciens” līgumu ar Spānijas uzņēmuma „Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles” un Valsts policijas līgumu ar „Vitronic”, ir sagatavoti Valsts kancelejas priekšlikumi valsts līgumu slēgšanas procesa pilnveidošanā. Tie paredz, ka turpmāk tiks veikts visaptverošs valsts interešu izvērtējums, konstatēti iespējamie riski pirms saistību uzņemšanās, kad vēl ir iespējamas juridiskas korekcijas.

„Turpmāk valsts uzņēmumiem un iestādēm pirms tādu civiltiesisko līgumu slēgšanas, ar kurām tiks uzņemtas valsts tiešas vai netiešas saistības, kuru darījuma summa pārsniegs 1 milj. Ls , kā arī par identisku summu darījumiem, kas tiks finansēti no ES struktūrfondu līdzekļiem, līgumu teksti pirms to noslēgšanas, kā arī iepirkumu tehniskās specifikācijas pirms to publiskošanas iepirkuma procedūras ietvaros, būs jāiesniedz izvērtēšanai Valsts kancelejai un Tieslietu ministrijai, kas minētos dokumentus vērtēs no juridiskā aspekta. Savukārt vērtējumu par atbilstību valsts interesēm no neattiecināmo izmaksu riska novēršanas aspekta sniegs Finanšu ministrija.„ skaidro Dreimane

Turpmāk valstij nozīmīgo iepirkumu tehniskās specifikācijas kopā ar Valsts kancelejas, Finanšu ministrijas un Tieslietu ministrijas atzinumiem tiks izskatītas valdības sēdēs.

Valsts kanceleja ir tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina Ministru prezidenta un Ministru kabineta darbu, valsts pārvaldes politikas īstenošanu, kā arī valsts interešu pārstāvību tiesvedību procesos.

Informāciju sagatavoja:
Laine Kučinska
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta vadītāja
Tālr.: 67082905, 29457329
[email protected]

 

Dalies ar ziņu