Skip to main content

Āboltiņas runa VIENOTĪBAS dibināšanas kongresā

Politisko partiju apvienības „Vienotība” priekšsēdētājas
Solvitas Āboltiņas
runa
politiskās partijas „Vienotība” dibināšanas kongresā

Valkā, 2011. gada 6. augustā
 

Godājamie klātesošie!

Kolēģi un draugi!

Pēc ievēlēšanas par Satversmes sapulces priekšsēdētāju 1920. gada 1. maijā vēlākais mūsu Valsts prezidents Jānis Čakste sacīja šādus vārdus: „Mūsu pienākums ir strādāt visiem kopā. […] Latvijas valstī ir bez šaubām katrai partijai sava programma un savi centieni, bet tomēr mums nav jāaizmirst kopējais mērķis un ceļš. Tas ir: Latvijas valsts nostiprināšana, un, ja mēs padoti atsevišķu programmu interesēm, tad nav iespējams visus radošos spēkus apvienot […]. Tādēļ vienotiem spēkiem pie šī darba, tas ir mans lozungs!”

Vienotiem spēkiem pie darba – es vēlos, lai tas kļūst arī par mūsu darbības moto! Un patiesi – tik plašu politisku pārmaiņu panākšanai, kādas paustas mūsu programmā, ir nepieciešams ikviena atbalsts, ir nepieciešams prast strādāt un kopdarboties.

Valstis pasaulē ir spējušas attīstīties tikai tad, ja to sabiedrības ir spējušas vienoties par kopīgu mērķi. Mēs nereti raugāmies uz mūsu kaimiņiem – Somiju, Igauniju – un domājam: kas viņiem ir tāds, kas nav mums? Kas šajos divdesmit neatkarības gados mums ir pietrūcis, lai attīstītos vismaz tāpat, ja ne labāk? Droši vien var minēt vairākus argumentus, tomēr galvenais, manuprāt, ir viens – tautas vienotība.

Esmu pārliecināta, ka ikviens klātesošais saprot, ko es ar to domāju. Tautas vienotību mēs izjutām, 1919. gadā aizstāvot jaundibināto valsti pret Bermonta karaspēku. Mēs bijām roku rokā, plecu pie pleca vienoti 1990. gadā tautas manifestācijā krastmalā, Baltijas ceļā, 1991. gada janvāra barikādēs, kad uz Rīgu plūda pašaizliedzīgu ļaužu pulki no visām Latvijas malām. Tauta bija vienota arī savā pārliecībā par okupācijas karaspēka izvešanu. Tie ir nozīmīgi notikumi, kuros mēs apjautām savas tautas lielumu un gara spēku. Mēs noticējām nākotnei, mēs bijām kopā – dažādu paaudžu, tautību un pārliecību cilvēki, mēs ikviens iesaistījāmies lielajā politikā un mēs vienojāmies par kopīgu mērķi. Tas notika – un tapa valsts.

Tagad, pēc divdesmit gadiem, mums ir vajadzīga jauna pārliecība par savas valsts un tautas nākotni un savas valsts attīstību. Mūsu, politiķu, uzdevums ir tautu vienot kopējam mērķim un stabilai, prognozējamai izaugsmei.

Godājamie klātesošie!

Mēs šodien esam pulcējušies, lai lemtu par Vienotības kā vienotas partijas izveidi.

Katram politiskajam spēkam ir savs dzīves cikls un arī sava misija. Vienotība ir dabiskā veidā radusies un attīstījusies no trim politiskajām partijām. Mums laika gaitā ir piebiedrojušies arī citi līdzīgi domājoši spēki. Katrs mēs esam nākuši ar savu pieredzi, savu vēsturi un arī ar atšķirīgu redzējumu.

Taču mūs visus vienoja un joprojām vieno kopīgi mērķi un ideāli. Nacionālas, demokrātiskas un tiesiskas valsts ideja. Neiecietība pret korupciju. Sadarbībā mēs esam auguši un daudz mācījušies.

Apvienībai Vienotība bija sava misija – izglābt valsti no kritiena bezdibenī. Šī misija ir izpildīta. Tagad ir svarīgi sasniegto noturēt un nepazaudēt. Mēs patiešām esam daudz sasnieguši, un nevajadzētu to novērtēt pārāk zemu.

Šajā salīdzinoši nelielajā laika sprīdī, esot kopā kā Vienotība, mēs 2009. gada martā uzņēmāmies veidot valdību un stabilizējām valsts ekonomiku ārkārtīgi smagas krīzes situācijā. Mēs panācām, ka vēlētāji noticēja mūsu Ministru prezidenta Valda Dombrovska īstenotajai politikai. Mēs panācām Latvijas cieņpilnu atgriešanos starptautiskajā vidē un to, ka starptautiskie partneri uz mums atkal raugās kā uz līdzvērtīgiem un ir gatavi šeit investēt.
Godājamie klātesošie!

Sasniegts ir daudz. Tomēr sabiedrības alkas pēc godīgas, atklātas, no oligarhu varas brīvas politikas ir bijis tas izšķirošais faktors, kas ir pasteidzinājis politiskos procesus un ir novedis mūs pie parlamenta ārkārtas vēlēšanām.

Es aicinu ikvienu apzināties, ka tā ir iespēja. Ļaudis devās uz referendumu un balsoja par 10. Saeimas atlaišanu, jo vēlējās straujas pārmaiņas un valsti, ar kuru lepoties. Un šoruden mēs visi ceram sagaidīt labāku Saeimas sastāvu un lielākas iespējas veidot koalīciju ar politiskajiem spēkiem, kas atbalsta godīgu un tīru valsts pārvaldīšanu, tiesisku valsti, atzīst Latvijas Republikas Satversmē paustās vērtības, Latvijas valsts nepārtrauktības principu un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu.

Tas ir īpaši svarīgi šobrīd, kad mums jāpāriet no stabilitātes uz attīstību. Latvijas valsts atrodas jauna izaugsmes posma priekšā. Mēs šodien sabiedrībai apspriešanai piedāvāsim savu plānu Latvijas attīstībai. Tas nozīmēs stabilu un ilgtspējīgu attīstību, mazinot jaunas krīzes un ekonomiskas stagnācijas draudus. Jo šis nav laiks eksperimentu veikšanai un nepārdomātu reformu, kuru sekas nav prognozējamas, pieteikšanai.

Tādēļ apvienībai ir jāsper solis nākamajā līmenī. No krīzes pārvarēšanas apvienības mums jākļūst par stabilitātes, izaugsmes un attīstības partiju.

Vienotības kā vienotas partijas dibināšana ir zīme un apliecinājums tam, ka arī mēs turpinām savu politisko izaugsmi, veidojot jaunu, spēcīgu un plašus politiskos spēkus iekļaujošu partiju – tādu partiju, kurai būs pa spēkam celt Latvijas ražošanu, attīstīt rūpniecību, gādāt par auglīgu ekonomisko vidi konkurētspējīgai un radošai uzņēmējdarbībai.

Tādu partiju, kas vairos mūsu tautas gadsimtiem krātās un glabātās vērtības – valodu, kultūru un tradīcijas. Tādu partiju, kas turēs godā ģimenes vērtības. Partiju, kas rūpēsies, lai mūsu tauta būtu izglītota un vesela.

Kolēģi un draugi!

Lai virzītos uz priekšu, mums jāpatur prātā Čakstes vārdi par kopējo mērķi un ceļu, par skaidriem ideāliem un vienotiem spēkiem. Par Latvijas valsts nostiprināšanu.

Mums jābūt vienotiem un saliedētiem ar iespējami plašu sabiedrības daļu. Mums jāprot vienot tautu pārliecībā par mūsu valsts nākotni. Un labākais, ko valsts var darīt savas tautas labā, ir kļūt par labākas rītdienas apsolījumu. Sniedzot drošības sajūtu par stabilu, prognozējamu, saprotamu un pārliecinošu attīstību.

Mums jāmeklē un jāprot atrast sadarbības iespējas ar citiem politiskajiem spēkiem. Bet pats galvenais – mums jābūt vienotiem savā partijā. Un tas ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem, kura risināšanu nedrīkst atlikt ne priekšvēlēšanu laikā, ne pēc vēlēšanām. No mūsu pašu vienotības būs atkarīga Latvijas nākotne.

Vienoti Latvijas izaugsmei!

 

Dalies ar ziņu