Skip to main content

Aicina pieteikt Latvijas pārstāves 2013. gada kalendāram “Sievietes iedvesmo Eiropu”

Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) aicina dalībvalstis pieteikt sieviešu kandidatūras jaunajam 2013. gada kalendāram "Sievietes iedvesmo Eiropu". Līdz 1. jūnijam internetā var pieteikt kandidātes arī no Latvijas.

Kalendārs izcels sieviešu sasniegumus un izrādīs cieņu Eiropas visizcilākajām sievietēm. „Aicinām pieteikt Latvijas sievietes, kurām ir ievērojama loma sieviešu un vīriešu līdztiesības veicināšanā, sasniedzot augstas profesionālās virsotnes, kuras izaicinājušas tradicionālos stereotipus par sievietēm, iedvesmojušas citas sievietes uzdrošināties,” uzsver Gundega Rupenheite, Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas pārstāve.

Priekšlikumus par izcilākajām Latvijas sievietēm var nosūtīt elektroniski EIGE interneta vietnē. Priekšlikumam jāpievieno nominētās sievietes biogrāfija, foto un apraksts, kā viņa veicinājusi dzimumu līdztiesību. Pieteikuma veidlapa šeit aizpildāma angliski.

2013. gada kalendārā EIGE publicēs detalizētu rakstu par katru no sievietēm. Tajā iekļaus datus par dzimumu atšķirībām jomās, kurās izraudzītās sievietes darbojas. Kalendārā būs atrodami gada nozīmīgākie notikumi Eiropas Savienībā dzimumu līdztiesības jomā.

Kalendāru „Sievietes iedvesmo Eiropu” 2013. gadā izdos trešo reizi. Ne pērn, ne šogad kalendārā nav iekļauta neviena Latvijas pārstāve.

Atgādinām, ka EIGE ir aģentūra, kas atbalsta ES dalībvalstu centienus veicināt dzimumu līdztiesību un palielināt sabiedrības informētību par šiem jautājumiem, popularizēt labo praksi.

Informāciju sagatavoja:
Zane Brīvmane
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67021666, 26134505
[email protected]

Dalies ar ziņu