Skip to main content

Aicina Poliju ES prezidentūrā aizstāvēt Latvijas intereses

Piektdien, 16. septembrī, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis tikās ar ES prezidējošās valsts Polijas premjeru Donaldu Tusku (Donald Tusk), kurš Latvijā ieradies, lai piedalītos Rīgas konferencē. Sarunā abas puses pauda gandarījumu par labajām divpusējām attiecībām, kuru ietvaros pēdējā gadā novērojama arī straujāka ekonomisko kontaktu paplašināšanās starp abām valstīm. Latvijas premjers aicināja D. Tusku Polijas prezidentūras laikā aizstāvēt Latvijas intereses saistībā ar ES nākamās finanšu perspektīvas plānošanu kohēzijas jomā un veidojot taisnīgāku kopējās lauksaimniecības politiku.
Latvijas premjers pauda, ka Latvija sarunās par ES daudzgadu budžetu no 2014. – 2020. gadam īpašu uzmanību pievērš divām svarīgām prioritātēm: pietiekami liela kohēzijas finansējuma nodrošināšana un vienlīdzīgu konkurences nosacījumu panākšana Latvijas lauksaimniekiem kopējā Eiropas tirgū.

V. Dombrovskis sarunā pauda nožēlu, ka Eiropas Komisija atgriezusies pie iepriekšējā finanšu perspektīvā virzītās idejas – noteikt visām dalībvalstīm vienādus griestus finansējumam, ko tās var saņemt no ES fondiem turklāt samazinātus, jeb 2,5% no nacionālā kopprodukta. Īstenojot šādu pieeju, Eiropas reģioniem ar zemākiem ienākumiem būtu pieejams mazāks finansējums nekā bagātākiem reģioniem. Taču, lai Latvija ātrāk pietuvotos ES vidējam attīstības līmenim un radītu labvēlīgus apstākļus straujākai Latvijas ekonomikas izaugsmei nepieciešams nodrošināt, lai kohēzijas finansējums netiek samazināts – šobrīd tas ir 3,7% no IKP.

Eiropas Komisija ar savu priekšlikumu ES daudzgadu budžetam nāca klajā 2011. gada 29. jūnijā. Pirmās Eiropas Savienības dalībvalstu diskusijas par budžetu priekšlikumu notika šī gada jūlija beigās, kas deva iespēja apmainīties ar sākotnējām pozīcijām. EK priekšlikumu izvērtēšanas darbs turpināsies līdz gada beigām. Sarunas turpināsies visu 2012. gadu, bet galīgo vienošanos starp Eiropas Parlamentu un dalībvalstīm par faktisko budžeta ietvaru plānots panākt 2012. gada beigās vai 2013. gada sākumā.

Tikšanās laikā V. Dombrovskis informēja arī par aktualitātēm enerģētikas jomā Baltijas valstīs, sniedzot pamatojumu tam, kādēļ reģionālā gāzes termināļa izveide ir labākais risinājums, kā pilnveidot enerģijas piegādi Baltijas valstīs un ka Latvija ir labāka vieta termināļa izveidei.

Tikšanās noslēgumā Latvijas premjers pasniedza Donaldam Tuskam apjomīgāko zinātniski izstrādātu latviešu – poļu vārdnīcu, kuru izstrādājis autoru kolektīvs bijušā Latvijas vēstnieka Polijā Alberta Sarkaņa vadībā.

Latvijas ekonomiskā sadarbība ar Poliju
2011. gada pirmajā pusgadā Polija bija Latvijas 6. lielākais preču eksporta un 4. lielākais preču importa partneris pēc Lietuvas, Vācijas un Krievijas. Galvenās Latvijas eksporta preces uz Poliju ir metāli un to izstrādājumi, minerālie produkti. Savukārt no Polijas visvairāk ieved mašīnas un iekārtas, ķīmiskās rūpniecības un pārtikas produktus. Pakalpojuma eksportā, kur Latvijas pakalpojumu tirdzniecībā ar Poliju lielāko īpatsvaru veido pārvadājumi, tūrisms un citi saimnieciskās darbības pakalpojumi, 2010. gadā Polija bija Latvijas 18. lielākais pakalpojumu eksporta un 11. lielākais pakalpojumu importa partneris.

Pēc Latvijas Bankas statistikas datiem Polijas uzkrātās tiešās investīcijas Latvijā 2011. gada pirmā pusgada beigās bija 4,5 milj. latu, kas Poliju ierindoja 38. vietā ārvalstu investoru sarakstā. 2011. gada pirmā pusgada beigās investīcijas uzkrātas vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, apstrādes rūpniecībā un darījumos ar nekustamo īpašumu. Latvijas uzkrātās tiešās investīcijas Polijā 2011. gada pirmā pusgada beigās 22,3 milj. latu jeb 97% ieguldīti tirdzniecībā, finanšu starpniecībā un apstrādes rūpniecībā.

Pēc investīcijām Latvijā reģistrēto uzņēmumu pamatkapitālā Polija ierindojas 48. vietā ar kopējo investīciju apjomu 2,2 milj. latu un 163 aktīviem uzņēmumiem. Lielākie Polijas investori ir Pricewaterhouse Coopers Sp.z.o.o. ar investīcijām uzņēmumā SIA "Pricewaterhouse Coopers" un Balex Metal Sp.z.o.o. (SIA „Balex Metal”).

Polijas premjera CV (šeit).
Foto no tikšanās

Papildu informācija:
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta preses sekretārs
Tālr.: +371 67082865 / +371 26556965
[email protected]

Informāciju sagatavoja:
Diana Germane
Valsts kancelejas
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr. +371 67082922
[email protected]

 

Dalies ar ziņu