Skip to main content

Aicinām uz tikšanos ar VIENOTĪBAS Ventspils deputātu kandidātiem un Saeimas deputātiem

 Saeimas deputāti A. Judins, A. Loskutovs, L. Čigāne
un partijas VIENOTĪBA Ventspils pašvaldību vēlēšanu kandidāti
aicina ventspilniekus un pilsētas viesus uz tikšanos

2013. gada 22.maijā, plkst.17.00, Ventspils Kultūras centra Mazajā zālē, Kuldīgas ielā 18
 
Piedaloties 2013.gada 1.jūnija pašvaldību
vēlēšanās partijas VIENOTĪBA deputātu
kandidāti iestājas par: 

Nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu noteikšanu, par īpašumam pieguļošās teritorijas tīrīšanu, tādējādi likvidējot “dzimtbūšanu laiku klaušas”

Bezmaksas sabiedrisko transportu mūsu bērniem un mazo pensiju saņēmējiem

Papildus pabalstu, kas būtu izmaksājams jūnija mēnesī – „Līgo pabalstu” 20,00 Ls apmērā, kā arī kompensējamo medikamentu pabalstu paaugstināšanu līdz 40,00 Ls

Pašvaldības dzīvojamā fonda palielināšanu, lai nodrošinātu mūsu pilsētas iedzīvotājiem atbalstu dzīvokļu jautājumu risināšanā

Ērtiem un ātriem veselības pakalpojumiem pašvaldības pārvaldībā esošajās veselības aprūpes iestādēs, nodrošinot zobārsta pieejamību, nedēļas nogalēs un svētku dienās un, atjaunojot mutes veselības centru, pie Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes

Algu pielikumu pašvaldības struktūrās nodarbinātajiem jau nākamajā, 2014. budžeta gadā

Plānveidīgu darbu pie pilsētas ekoloģisko problēmu mazināšanas

Dalies ar ziņu