Skip to main content

Aizputes novads ir mūsu kopīgās mājas. Veidosim to skaistu, drošu un pārtikušu!

Ir pagājuši kārtējie četri gadi, kad ne tikai Aizputes novadā , bet visā Latvijā 1. jūnijā mēs domāsim, kuram politiskajam spēkam uzticēt vadīt mūsu novadu nākamajā periodā.

Atskatoties uz paveikto, varam uzsvērt, ka ar dažādu projektu un pašvaldības budžeta finanšu palīdzību Aizputes novada teritorijā ir renovētas kultūras iestādes, sporta zāles, stadiona laukumi, tribīnes un izveidotas telpas ar trenažieriem. Ir prieks par izveidoto bruģēto taciņu pāri Tebrai aiz kultūras nama, daļēji sakārtotām ietvēm.

Kazdangā saposta sporta zāle, te ir arī alpīnisma siena, veļas mazgātava, dušas, pludmales volejbola laukumi . Cīravā iekārtota profesionāla trenažieru zāle ar garderobi, jauns bērnu rotaļu laukums – 11 elementi, atpūtas vieta pie Dzēkaiņa. Apriķos tautas namā iegādāta spoguļu siena, skatuves apgaismojums, mēbeles, datortehnika, trenažieri, galda spēles, sporta inventārs un divi Apriķu tautas tērpi muzejam.

Aizputes novads ir vieta, kur, balstoties uz sabiedrības, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju aktīvu un kompetentu sadarbību, nemitīgi var tikt veidota un uzturēta pievilcīga dzīves vide. Taču finanšu un cilvēkresursu trūkums, likumdošana un novada izpildvaras kūtrā rīcība ļoti bieži ir šķērslis Aizputes un Aizputes novada pilnvērtīgai attīstībai.

Trīs notikušajās diskusijās ar novada iedzīvotājiem „Inerces” scenārijs – turpināt iesākto attīstību bez īpašām izmaiņām, cenšoties saglabāt esošo pašvaldības infrastruktūru un pašvaldības izstrādātais pilsētas un pagastu stratēģijas plāns nav guvis atbalstu iedzīvotājos. Turpinot atbalstīt „Inerces” scenāriju, esošās infrastruktūras un būvju uzturēšana kļūtu nerentabla, pakāpeniski tiktu zaudēts kultūrvēsturiskais mantojums, novadā aizvien vairāk padziļinātos sociālā un ekonomiskā depresija.

Mēs, partija VIENOTĪBA piedāvājam daudzpusīgu sava novada attīstību, kurā prioritāriem ir jābūt nodarbinātības jautājumiem, ko var atrisināt, izstrādājot uzņēmējdarbības koncepciju; sociālā un kvalitatīva medicīniskā palīdzība ikvienam pilsētas un pagasta iedzīvotājam; izglītības iestāžu konkurētspēja un mūžizglītības iespējas ikvienam iedzīvotājam. Katram Aizputes novada pagastam ir jākļūst par sava veida centru, novērtējot katra pagasta īpatnības un iespējas.

Kā prioritāti Aizputes novada attīstībā jāmin izdevīgā atrašanās vieta attiecībā pret blakus esošiem novadiem, kam nākotnē var būt izšķirīga nozīme jaunu projektu izstrādē un realizēšanā.

Aizputē jāatbalsta un jānovērtē tie uzņēmējdarbības virzieni, kuri var veidot vislielāko pievienoto vērtību novadam – lauksaimniecisko un rūpniecisko ražošanu. Perspektīvā uzsvars būtu jāliek uz pašmāju lauksaimniecības produktu audzēšanu, realizēšanu vietējos un, iespējams, starptautiskos tirgos.

Tūrisma centra izveide, kura uzdevums būtu veicināt sadarbību ar Kurzemes lielajām pilsētām un novadiem, popularizējot Aizputes novada bagātības, varētu veicināt ne tikai pilsētas atpazīstamību Latvijā, bet veicinātu ārzemju tūristu lielāku ieinteresētību apmeklēt un iepazīt vienu no Kurzemes skaistākiem novadiem.

 

Dalies ar ziņu