Skip to main content

Aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem arī turpmāk tiks nodrošināts valsts atbalsts

Šī gada 1.augustā stāsies spēkā jaunie AS “Sadales tīkls” līdzsvarotie tarifi, kas paredz fiksētu maksu par pieslēguma nodrošināšanu neatkarīgi no elektroenerģijas patēriņa apjoma. Šodien MK sēdē apstiprināti noteikumu grozījumi, kas paredz valsts atbalstu aizsargātajiem lietotājiem, lai mazinātu jauno tarifu iespējamo negatīvo ietekmi uz elektroenerģijas gala izmaksām šiem lietotājiem.

Pirmos rēķinus ar jauno tarifu aprēķinu Latvijas iedzīvotāji saņems septembra sākumā. Pēc AS “Sadales tīkls” aprēķiniem, līdzsvarotie sadales tarifi lielākajai daļai mājsaimniecību par 22% samazinās elektroenerģijas piegādes maksu, savukārt aptuveni 700 tūkstošiem mājsaimniecību tarifu izmaiņas elektrības gala rēķinu būtiski neietekmēs.

Lai turpinātu 2015.gadā valsts ieviesto elektroenerģijas pieejamības atbalstu aizsargātajiem lietotājiem, šī gada 12.jūlija sēdē Ministru kabinets apstiprināja grozījumus MK noteikumos. Apstiprinātie noteikumi nodrošinās elektroenerģijas sadales sistēmas tarifu pieauguma ietekmes mazināšanu uz aizsargātajiem lietotājiem, nosakot kompensēšanas nosacījumus, finansēšanas apjomu un kārtību ne tikai par elektroenerģijas komponenti, bet arī par sadales sistēmas komponenti.

“Elektroenerģijas pakalpojuma pieejamība ir viens no būtiskiem valsts atbalsta mehānismiem tai sabiedrības daļai, kam tas nepieciešams visvairāk. Ar šodien apstiprinātajiem MK noteikumu grozījumiem, varam nodrošināt to, ka sadales tarifu līdzsvarošana aizsargātos lietotājus neietekmēs. Tā kā ievērojamai daļai šo lietotāju ir mazs elektroenerģijas patēriņš, jauna izmaksu sadaļa par pieslēgumu kopējo rēķinu varētu palielināt – valsts atbalsts to kompensēs un tas nozīmē, ka aizsargātajiem lietotājiem nekādas izmaiņas elektrības rēķinā nav sagaidāmas,” pauž Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

Kopš 2015.gada, kad līdz ar elektroenerģijas tirgus atvēršanu elektroenerģija vairs netiek subsidēta visām mājsaimniecībām Latvijā, ir būtiski nodrošināt elektrības pieejamību mazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem. Lai mazinātu elektroenerģijas izmaksu pieauguma negatīvo ietekmi sociāli neaizsargātākajai sabiedrības daļai jeb aizsargātajiem lietotājiem, jau tad tika noteikts, ka šai grupai izmaksas par noteiktu elektroenerģijas daudzumu tiks saglabātas iepriekšējā – “starta tarifa” – līmenī.

Pašlaik aizsargātā lietotāja pakalpojumam ir pieteikušies aptuveni 47 % (80 414 no 169 294) no iespējamā aizsargāto lietotāju skaita.

Atgādinām, ka lai saņemtu aizsargātā lietotāja pakalpojumu, personai, kura atbilst aizsargātā lietotāja kritērijiem, vai tās pārstāvim jāpiesakās:
* pašvaldībā, ja persona atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam;
* pie aizsargātā pakalpojuma sniedzēja (šobrīd AS “Latvenergo”), ja persona atbilst daudzbērnu ģimenes vai ģimenes ar bērnu invalīdu, vai personas ar I grupas invaliditāti statusam.

Pietiekties pie AS “Latvenergo” var elektroniski klientu apkalpošanas portālā vai klātienē klientu apkalpošanas centrā. Plašāka informācija pieejama šeit.

Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam, aizsargātie lietotāji ir trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas), daudzbērnu ģimenes vai ģimenes (personas), kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti, personas ar I invaliditātes grupu, kuras lieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām.

Detalizētāk ar grozījumiem Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.681 "Kārtība, kādā tiek nodrošināta aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšana un atbildīgās institūcijas sniedz informāciju par aizsargātā lietotāja statusu" var iepazīties šeit.

Šā gada 5.maijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprinājusi AS “Sadales tīkls” elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu līdzsvarošanas projektu. Ar jauno tarifu projektu detalizēti var iepazīties šeit.
 

Papildus informācija:
Elita Rubesa- Voravko
Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr: 67013193
E-pasts: elita.rubesa @em.gov.lv; [email protected]

Dalies ar ziņu