Skip to main content

Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā, Rīgas Ekonomikas augstskola un Baltijas-Vācijas Tirdzniecības kamera diskutē par investīciju vidi Latvijā

Diskusiju ciklā „AmCham Perspektīva” (AmCham Outlook) Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā, Rīgas Ekonomikas augstskola un Baltijas – Vācijas Tirdzniecības kamera šodien rīkoja diskusiju par Latvijas investīciju vidi Rīgas Ekonomikas augstskolā.

Pēdējo gadu laikā ārvalstu investīcijas Latvijā ir ievērojami samazinājušās. Lai gan tas galvenokārt izskaidrojams ar pasaules ekonomiskās krīzes ietekmi, daži investori ir pametuši Latviju dažādu administratīvu šķēršļu, neprognozējamas nodokļu sistēmas un nevienlīdzīgas konkurences dēļ.

Diskusijā tika aplūkota pašreizējā Latvijas investīciju vide, kā arī izvērtēti iespējamie soļi, kā Latvijai kļūt par uzņēmējdarbībai pievilcīgāku vietu investoru acīs.

Ar savu pieredzi un secinājumiem diskusijā piedalījās Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, Rödl & Partner vadošais partneris Baltijas valstīs un Baltijas-Vācijas tirdzniecības kameras valdes loceklis Jens-Kristians Pastille (Jens-Christian Pastille) un Imprimatur Capital direktors Tobijs Mors (Toby Moore). Diskusiju vadīja Rīgas Ekonomikas Augstskolas ekonomikas departamenta vadītājs Mortens Hansens (Morten Hansen). Pasākumu atbalstīja NCH Advisors, Inc.
Eksperti apsprieda galvenos iemeslus, kuru dēļ investori atstāj Latviju, kā arī dalījās secinājumos par nesenās valdības un Ārvalstu investoru padomes Latvijā augsta līmeņa tikšanās rezultātiem.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis informēja par valdības Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomes lomu un darbību, uzsverot, ka padome darbojas kā partneris investoriem, kas spēj nodrošināt koordinētu pieeju no valsts puses atbalstam investīciju projektu īstenošanā. Turklāt, padome strādā arī pie Ārzemju investoru padomes Latvijā sniegto rekomendāciju ieviešanas praksē. „Pašreizējā ekonomikas stabilizācijas posmā prioritātei ir jābūt uzņēmējdarbības un investīciju vides uzlabošanai, kas radīs jaunas darba vietas un tādējādi veicinās arī ārpus Latvijas izbraukušo iedzīvotāju atgriešanos. Lielākās iespējas saskatu tradicionālajās nozarēs, kurās nepieciešams paaugstināt pievienoto vērtību Latvijā ražotajiem produktiem un pakalpojumiem,” norādīja Ministru prezidents. Tāpat premjers apstiprināja, ka valdība mērķtiecīgi turpina strādāt, lai nodrošinātu nepieciešamos priekšnoteikumus eiro ieviešanai Latvijā ar 2014. gadu.

Tobijs Mors (Toby Moore) runāja par Ārvalstu Investoru padomes Kapitāla tirgus attīstības darba grupā izstrādātajiem priekšlikumiem. Viņš uzsvēra, ka kapitāla tirgus attīstība Latvijā nodrošinātu lielākas ekonomiskās attīstības iespējas.
Jens-Kristians Pastille (Jens-Christian Pastille) pavēstīja, ka nepieciešama tiesu sistēmas pilnveidošana, lai uzlabotu investīciju klimatu Latvijā. Viņš teica, ka viņa juridiskā biroja klientu vidū vien iepriekšējā gada laikā no Latvijas uz Lietuvu aizplūda investīcijas 60 miljonu latu apmērā. Viņš uzsvēra, ka investori par būtiskāko uzskata juridisko noteiktību, efektīvu valsts pārvaldi un godīgu un vienlīdzīgu konkurenci. „Khttp://www.veritweet.com/.GundarsStrazdinsorupcija nav jāapkaro ar likumu, bet gan likumos jāmeklē vietas, kur rodas korupcijas precedenti,” Pastille sacīja.

Foto no pasākuma
Video no pasākuma

“AmCham perspektīva” (AmCham Outlook) ir diskusiju cikls par aktuāliem ekonomiskiem jautājumiem, piedaloties augsta līmeņa amatpersonām un ekspertiem.

Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā mērķis ir stiprināt tirdzniecības saiknes starp ASV, Latviju un ES. Tā ir vadošā ārvalstu tirdzniecības palāta Baltijā, kuras sastāvā ir ap 125 uzņēmumu un individuālo biedru.

Papildus informācija:
www.amcham.lv
Kontaktpersona:
Līga Smildziņa-Bērtulsone
izpilddirektore
Tālr.: 67212204
[email protected]

Valsts kancelejas kontaktpersona:
Mārtiņš Panke
Ministru prezidenta Preses sekretārs,
Tel.: 26556965
[email protected]

Foto: American Chamber of Commerce in Latvia

 

Dalies ar ziņu