Skip to main content

ANO Pasaules tūrisma organizācija slavē Latvijas tūrisma zīmolu

Ekonomikas ministrs Artis Kampars saņēmis ANO Pasaules Tūrisma organizācijas izpilddirektora Zoltana Šomoģi (Zoltan Somogyi) vēstuli, kurā uzslavēta Latvijas tūrisma attīstības valsts stratēģija, tai skaitā tūrisma zīmols un tēla platforma ar devīzi „Best enjoyed slowly”.

ANO amatpersona vēstulē ministram paudis pārliecību, ka Latvijas izstrādātā tūrisma attīstības valsts stratēģija, tai skaitā jaunais zīmols un devīze, sekmēs Latvijas kā tūristiem pievilcīgas zemes atpazīstamību pasaules tirgos.

Z. Šomoģi atzinīgi izteicies arī par 18. starptautisko tūrisma izstādi „Balttour 2011”, kas no 10. – 12. februārim notika Rīgā. „Šāda mēroga notikumi dod lielisku iespēju piesaistīt investīcijas tūrisma nozares ilgtspējīgai attīstībai Baltijas valstīs un jo īpaši Latvijā,” vēstulē norāda Pasaules Tūrisma organizācijas izpilddirektors. Viņš uzsver, ka sekmīga reģionālā sadarbība uzlabo valstu iespējas pieteikt sevi globālajā tūrisma industrijā, un ANO Pasaules Tūrisma organizācija apliecina gatavību atbalstīt Latvijas centienus šajā jomā.

„Esmu gandarīts, ka Latvijas tūrisma nozares profesionāļu izstrādātā stratēģija ir atzinīgi novērtēta starptautiski. ANO Pasaules Tūrisma organizācijas vadītājs pats ir ilggadēji vadījis tūrisma nozares attīstību Ungārijā, līdz ar to viņa novērtējums ir ļoti vērtīgs. Gan šāda atzinība, gan statistikas informācija par pozitīviem tūrisma nozares rādītājiem apliecina, ka lēmums veidot vienotu stratēģiju un tūrisma zīmolu, piesaistot mārketinga aktivitātēm Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, ir bijis mērķtiecīgs un pareizs,”
norāda ekonomikas ministrs Artis Kampars.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2010. gadā Latvijā viesnīcās un citās tūrisma mītnēs kopumā apkalpoti 1,3 miljoni cilvēku, kas ir par gandrīz 18% vairāk nekā gadu iepriekš. Statistikas dati liecina, ka visvairāk palielinājies ārvalstu viesu skaits no augsti prioritārajiem tūrisma tirgiem, to vidū Krievijas, Lietuvas, Somijas un Zviedrijas.
Latvijas tūrisma attīstības valsts stratēģijā par augsti prioritāriem tūrisma tirgiem noteiktas Igaunija, Lietuva, Krievija, Zviedrija, Vācija un Somija. Būtiskākie 2011. gada uzdevumi Tūrisma attīstības valsts aģentūrai ir padziļināti analizēt šos tirgus un īstenot tajos mārketinga aktivitātes, kā arī sekmēt Baltijas valstu kā vienota tūrisma galamērķa popularizēšanu ārvalstu – īpaši tālajos – tūrisma tirgos.

2010. gadā tika izstrādāta un apstiprināta Latvijas tūrisma mārketinga stratēģija 2010. – 2015. gadam, kurā definēta Latvijas tūrisma attīstības vīzija un mērķi tās sasniegšanai, kā arī noteikti prioritārie Latvijas tūrisma produkti, to attīstības pamatprincipi un mērķa tirgi. Valsts tūrisma mārketingam ES fondu līdzekļu programmā „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana” piešķirts finansiāls atbalsts 1,5 miljonu latu apmērā, ko plānots izmantot turpmākajos 3 gados.

Informācijai:
Zoltans Šomoģi (Zoltan Somogyi) ANO Pasaules Tūrisma organizācijas izpilddirektora amatā ir kopš 2010. gada janvāra. Iepriekš viņš bijis Ungārijas Republikas vēstnieks Melnkalnē, no 2002. līdz 2006. gadam darbojies Ungārijas Republikas tūrisma organizācijās – vadījis Ungārijas Nacionālo tūrisma aģentūru, Ungārijas Tūrisma biroju, kā arī bijis valsts sekretārs tūrisma jautājumos. Z. Šomoģi izstrādājis Ungārijas Nacionālo tūrisma attīstības stratēģiju, kā arī sniedzis nozīmīgu ieguldījumu tūrisma jomu regulējošo normatīvo aktu modernizēšanā un efektīvas krīžu vadības sistēmas tūrisma jomā izveidē.

ANO Pasaules Tūrisma organizācija ir pasaules galvenā tūrisma organizācija, kas dibināta 1975. gadā, lai apvienotu visas līdz tam pastāvošās tūrisma un ar tūrismu saistītās organizācijas un aizstāvētu to intereses globālā līmenī. Tās mērķis ir veicināt atbildīga, ilgtspējīga un visā pasaulē pieejama tūrisma attīstību, vispārējo cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu neatkarīgi no rases, dzimuma, valodas vai reliģijas. Latvija par pilntiesīgu ANO Pasaules Tūrisma organizācijas biedri kļuvusi 2005. gadā.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Bīviņa
ministra padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 29405397
[email protected]

Dalies ar ziņu