Skip to main content

Apstiprina grozījumus ar grāmatvedības kārtošanu un organizāciju saistītos noteikumos

Otrdien, 27. martā, Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināja Finanšu ministrijas sagatavotos grozījumus MK noteikumos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju, par reliģisko organizāciju gada pārskatiem un par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem. Grozījumi ir veikti, lai tiktu nodrošināta vienlīdzīga attieksme grāmatvedību reglamentējošajos aktos attiecībā pret biedrībām, nodibinājumiem, arodbiedrībām un reliģiskajām organizācijām.

Turpmāk biedrības, nodibinājumi un arodbiedrības, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā nepārsniedz 25 000 latu, grāmatvedību varēs kārtot arī vienkāršā ieraksta sistēmā. Tādējādi šīm organizācijām samazināsies administratīvais slogs, jo būs mazākas grāmatvedības kārtošanas un gada pārskata sagatavošanas izmaksas. Biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām, kas saņem valsts vai pašvaldību budžeta finansējumu, ir noteiktas papildu prasības – jānorāda kontā saņemto finansējumu, kā arī jāsniedz ziņas par saņemtajām dotācijām un to izlietojumu.

Ar grozījumiem noteikumos ir precizēts, ka reliģiskām organizācijām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā nepārsniedz 25000 latu, kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā nav obligāta prasība, bet viņu izvēles iespēja.

Lai noteikumus saskaņotu ar likumu par grāmatvedību, ar grozījumiem ir paredzēts noteikt prasības grāmatvedības reģistriem, ja biedrība, nodibinājums, arodbiedrība vai reliģiskā organizācija kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, kā arī atbrīvot biedrību, nodibinājumu, arodbiedrību vai reliģisko organizāciju, kura kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, no grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādāšanas un apstiprināšanas.

Tāpat ar grozījumiem tiek noteikti gadījumi, kad par naudas izdevumu apliecinošu dokumentu var izmantot kases čeku, kā arī skaidrots, pie kādiem nosacījumiem kases čeku var pievienot attaisnojuma dokumentam, kas sagatavots saistībā ar skaidrās un bezskaidrās naudas avansa izlietojumu.

Noteikumu projekts par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju skatāms šeit.
Noteikumu projekts par reliģisko organizāciju gada pārskatiem pieejams šeit.
Noteikumu projekts par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem skatāms šeit.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas eksperte
Tālr. 67095405
[email protected]

 

Dalies ar ziņu