Skip to main content

Apstiprina grozījumus likumā par PVN

Otrdien, 30. novembrī, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti Finanšu ministrijas sagatavotie grozījumi likumā par pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Grozījumi paredz PVN standartlikmi 22 % apmērā, bet PVN samazināto likmi – 12 % apmērā. Savukārt no likumā noteiktā preču piegāžu un sniedzamo pakalpojumu saraksta, kam piemēro samazināto PVN likmi, ir izslēgta elektroenerģijas piegāde iedzīvotājiem.

Grozījumi paredz 20% ierobežojumu priekšnodokļa atskaitīšanai par iegādāto vieglo pasažieru automašīnu un ar tās uzturēšanu saistītajām izmaksām. Minētais ierobežojums nav attiecināms uz tādiem apliekamiem darījumiem, kā pasažieru pārvadājumi vai preču transporta pakalpojumi, autovadīšanas prasmes apmācība, automašīnu nomas pakalpojumi u.c.

Lai nodrošinātu vienkāršu PVN piemērošanas kārtību mantas pārdošanas gadījumos izsolēs gan no apliekamo personu, gan tiesu izpildītāju un maksātnespējas procesa administratoru, gan valsts (t.i., VID) puses, grozījumi paredz:

* ja apliekamās personas mantu izsolē pārdod maksātnespējas procesa administrators, ar PVN apliekamo vērtību nosaka maksātnespējas procesa administrators atbilstoši likumā noteiktajai apliekamajai vērtībai;
* ja apliekamās personas mantu pārdod izsolē tiesu izpildītājs, ar PVN apliekamā vērtība tiek noteikta, balstoties uz apliekamās personas sniegto informāciju tiesu izpildītājam pirms izsoles izziņošanas;
* ja apliekamā persona nav paziņojusi tiesu izpildītājam minēto informāciju, tad ar PVN ir apliekama visa mantas izsoles cena.

Tiesu izpildītājs vai maksātnespējas procesa administrators PVN rēķinu par mantas pārdošanu izsolē apliekamās personas vārdā izraksta 15 dienu laikā no lēmuma par izsoles akta apstiprināšanu spēkā stāšanās. Savukārt PVN, kas aprēķināts par apliekamās personas mantas pārdošanu tiesu izpildītāja rīkotajā izsolē, tiesu izpildītājs iemaksā valsts budžetā 20 dienu laikā no lēmuma par izsoles akta apstiprināšanu spēkā stāšanās. PVN, kas aprēķināts par apliekamās personas mantas pārdošanu maksātnespējas procesa administratora rīkotajā izsolē, maksātnespējas procesa administrators iemaksā valsts budžetā likuma vispārnoteiktajā kārtībā (t.i., 20 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām), aprēķinot valsts budžetā iemaksājamo PVN summu, kas maksājama par konkrēto taksācijas periodu, kurā veikta izsole.

Likumprojektā precizētas normas, nosakot kārtību, kādā atmaksā pārmaksāto PVN summu, beidzoties taksācijas gadam. Grozījumi paredz, ka VID minēto pārmaksu atmaksā apliekamās personas norādītajā bankas kontā 10 dienu laikā pēc tam, kad VID ir apstiprinājis pārmaksāto nodokļa summu par taksācijas gadu.

Lai samazinātu administratīvo slogu, likumprojektā paredzēta prasība iesniegt pieprasījumu ar īpašu norādi par pārmaksātās PVN summas atmaksu tikai tad, ja pārmaksātā PVN summa pārsniedz 100 latu un tā izveidojusies par pamatlīdzekļiem, jo VID rīcībā nav informācijas par šādu pamatlīdzekļu iegādi un šo informāciju var sniegt tikai apliekamā persona. Tāpat grozījumi paredz samazināt likumā noteikto pārmaksātās PVN summas apmēru no 15 000 latiem uz 8 000 latiem.

Ar likumprojektu noteikts, ka VID ir tiesības pagarināt sākotnējo likumā noteikto pārmaksātās PVN summas atmaksas termiņu, ja ir pieņemts lēmums par nodokļu revīzijas (audita) uzsākšanu attiecībā uz tiem darījumiem, kuru pārbaudei nepieciešama papildu informācija, — līdz dienai, kad VID būs izvērtējis darījumu un pieņēmis lēmumu par pieprasījuma pamatotību.
Tāpat likumā precizēts termiņš, kādā jāiemaksā valsts budžetā PVN, kas aprēķināts no summas, kas pārsniedz likumā noteikto reģistrācijas slieksni.

Likumā arī precizēta norma, kas nosaka kārtību, kādā apliekamā persona informē VID par nekustamā īpašuma izmantošanu saimnieciskās darbības vajadzībām veiktajiem apliekamiem un neapliekamiem darījumiem attiecīgajā taksācijas gadā.

Likumprojektu vēl skatīs un par to lems Saeimā. Likumprojektu skatīt MK mājas lapā.

 

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrija

Dalies ar ziņu