Skip to main content

Apstiprina informatīvās zīmes peldvietām

Šodien, 20. martā, Ministru kabineta sēdē apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi noteikumos par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai, kas paredz atbilstoši Eiropas Komisijas lēmumam peldvietās izvietot viena parauga informatīvās zīmes.

Grozījumi veikti, jo līdz šim nebija noteiktas prasības informatīvo zīmju vai simbolu attēlojumiem. Peldvietas īpašnieks vai apsaimniekotājs visbiežāk izvietoja informāciju par peldvietas ūdens kvalitāti, izmantojot uzrakstus valsts valodā vai brīvi izvēlētas zīmes vai simbolus. Līdz ar to katrā peldvietā tika atšķirīgā veidā pasniegta šī informācija un tā ne vienmēr bija saprotama peldvietas apmeklētājiem, tai skaitā peldvietas apmeklētājiem no citām valstīm.

Noteikumu projekts nosaka, ka peldvietas īpašniekam peldsezonas laikā peldvietā viegli pamanāmā vietā būs jānodrošina informācija par peldvietas ūdens klasifikāciju („zemas”, „pietiekamas”, „labas” vai „izcilas” kvalitātes) un peldēšanās ierobežojumu gadījumos informācija – „ieteikums nepeldēties” vai „peldēties aizliegts”.

Ūdens kvalitāti peldsezonas laikā tāpat kā iepriekš kontrolēs Veselības inspekcija. Ja peldvietas ūdens neatbildīs noteikumos noteiktajām prasībām, Veselības inspekcija izvērtēs un noteiks peldēšanās ierobežojumus – ieteikumu nepeldēties vai aizliegumu peldēt, par to informējot arī peldvietas apsaimniekotāju, kurš peldvietā viegli pamanāmā vietā nodrošinās attiecīgās informācijas izvietojumu.

Līdz jaunās peldsezonas sākumam – 15. maijam – Veselības inspekcija veiks peldvietu ūdens pirmo klasificēšanu, ņemot vērā attiecīgās peldvietas ūdens kvalitātes informācijas kopumu par pēdējiem 4 gadiem un informēs par to peldvietas apsaimniekotāju, kuram būs jānodrošina attiecīgās informatīvās zīmes uzstādīšana.

Informāciju sagatavoja:
VM Komunikācijas nodaļa
Oskars Šneiders
Tālrunis: 67876008; 26378959
[email protected]

Dalies ar ziņu