Skip to main content

Apstiprina koncepcijas projektu par azartspēļu automātu saslēgšanu vienotā tīklā

Otrdien, 30. oktobrī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja Finanšu ministrijas (FM) sagatavoto koncepcijas projektu par azartspēļu automātu saslēgšanu vienotā tīklā. Projekts izstrādāts ar mērķi pastiprināt spēlētāja interešu aizsardzību un spēles drošumu, pilnveidot azartspēļu automātu darbības uzraudzību un ieņēmumu plūsmas pārskatāmību, kā arī nodrošināt ar šo komercdarbības veidu saistīto risku mazināšanu – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un citas nelikumīgas darbības.

No valsts viedokļa vienotas azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmas ieviešanai ir tikai pozitīvie faktori, jo tiks pilnveidota esošā azartspēļu nozares uzraudzības sistēma ar iespēju operatīvi sekot līdzi azartspēļu automātu darbībai un naudas plūsmai, samazinot spēļu vietās uz vietas nepieciešamo pārbaužu veikšanas laiku un nodrošinot spēlētāju interešu aizsardzību, kā arī samazinot nelikumīgo darbību iespējamību azartspēļu organizēšanā.

Apstiprinātais koncepcijas projekts paredz, ka vienotā sistēma tiks ieviesta ne agrāk kā piecus gadus pēc MK noteikumu par vienotās sistēmas ieviešanas un uzturēšanas kārtību pieņemšanas. Pēc minēto MK noteikumu pieņemšanas Azartspēļu organizētājiem tiks noteikts periods, kura laikā būs jāveic pāreja uz elektronisko skaitītāju lietošanu (atceļot mehānisko skaitītāju lietošanu) un jānodrošina visu azartspēļu automātu un spēļu vietu pieslēgums vienotajai sistēmai.

Azartspēļu organizētājam vienotās sistēmas ieviešana izmaksātu aptuveni 700 latu uz vienu azartspēļu automātu. Vienotās sistēmas ieviešanas kopējās izmaksas azartspēļu organizētājam būs atkarīgas no tam piederošo azartspēļu iekārtu skaita un esošā tehniskā nodrošinājuma spēļu zālēs, kā arī no specifiskajām tehniskajām prasībām, kas tiks definētas MK noteikumos par vienotās sistēmas ieviešanas un uzturēšanas kārtību. Latvijā vidēji vienam azartspēļu organizētājam ir 25 spēļu zāles un katrā ir 25 azartspēļu automāti, līdz ar to vienotās sistēmas vidējās iespējamās ieviešanas izmaksas uz 625 azartspēļu automātiem būtu 473,5 tūkstoši latu.

Ieviešot vienoto azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmu, nav plānots azartspēļu nodokļa ieņēmumu pieaugums, jo koncepcija neparedz mainīt ar azartspēļu nodokli apliekamo objektu. Šobrīd ar azartspēļu nodokli apliekamais objekts ir azartspēļu automāts vai azartspēļu iekārta. Pēc vienotās sistēmas ieviešanas tās veiksmīgas darbības rezultātā, iespējams, varētu tikt mainīts azartspēļu nodokļa aprēķināšanas mehānisms un noteikts azartspēļu nodoklis no azartspēļu automātiem procentos no to neto ieņēmumiem līdzīgi kā bingo, totalizatoram vai izlozēm. Tas novērsīs šobrīd pastāvošo pretrunu, ka azartspēļu nodokļu ieņēmumi valsts un pašvaldību budžetos ir atkarīgi no azartspēļu automātu skaita – jo vairāk automātu, jo vairāk ieņēmumu nodokļu veidā. Ja pēc vienotās sistēmas ieviešanas tiks nolemts mainīt ar azartspēļu nodokli apliekamo objektu (mainot to no azartspēļu automātu skaita uz azartspēļu automātu neto ieņēmumiem), tad, ņemot vērā faktiskos azartspēļu organizētāju ieņēmumus, tiks izvērtēts, kāda būs ietekme uz azartspēļu nodokļa ieņēmumiem.

MK noteikumos par vienotās sistēmas ieviešanas un uzturēšanas kārtību tiks norādīti visi nepieciešamie parametri, lai situācijā, ja tiks mainīts ar azartspēļu nodokli apliekamais objekts, azartspēļu organizētājiem nebūtu nepieciešami papildu izdevumi vienotās sistēmas pilnveidošanai atbilstoši jaunam azartspēļu nodokļa aprēķināšanas mehānismam.

Koncepcija ir izstrādāta saskaņā ar Pasākumu plānu ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010. – 2013.gadam.

Likumprojekts ir pieejams MK mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Elīna Neimane
Komunikācijas nodaļas vecākā referente
Tālr.: 670095405
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu