Skip to main content

Apstiprina koncepciju par vienotu valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības rīka izveidi

Otrdien, 3. jūlijā, Ministru kabinetā tika apstiprināta Finanšu ministrijas izstrādātā koncepcija par vienotas valsts iestāžu finanšu un vadības grāmatvedības sistēmas un finanšu analīzes rīka izveidi, nodrošinot finanšu un cilvēkresursu vadību. Koncepcijas mērķis ir apzināt esošo situāciju valsts iestāžu finanšu un grāmatvedības procesus atbalstošajās informācijas sistēmās, kā arī aprakstīt turpmāko sistēmu attīstības risinājumu, kas nodrošinātu optimālu informācijas tehnoloģiju izmantošanu un veicinātu finanšu un grāmatvedības procesu vienādošanu un standartizāciju valsts pārvaldē.

Koncepcijā izvirzītā mērķa sasniegšanai tiek piedāvāti vairāki risinājumi:

* grāmatvedības procesu standartizācija publiskā sektora iestādēs un Latvijas publiskā sektora grāmatvedības standartu izstrāde, kas ļautu optimizēt iestādēs notiekošos finanšu vadības un administratīvos (t.sk. grāmatve¬dības uzskaites) procesus, tādējādi radot priekšnoteikumus finanšu, informācijas tehnoloģiju un personāla resursu efektīvākai izmantošanai;

* atlīdzības uzskaites sistēmas darbības iekļaušana Valsts kases informācijas sistēmā „Valsts budžeta un pašvaldību budžetu pārskati”, lai tiktu nodrošināts datu par personālu un atlīdzību automātisks eksports no iestāžu personāla un grāmatvedības sistēmām vai no tiešsaistē aizpildāmām datu ievades formām vienotā datu noliktavā. Datu analīzei tiktu izmantots valsts finanšu datu analīzes rīks;

* valsts finanšu datu analīzes rīka ieviešana, kas nodrošinātu analītiskas valsts finanšu informācijas tiešsaistes piegādāšanu Finanšu ministrijas un Valsts kases darbiniekiem par valsts kopējo finanšu situāciju, kā arī tiešsaistes informāciju attiecīgās nozares ministriju darbiniekiem par konkrētās nozares finanšu situāciju. Tas ļautu pilnvērtīgi sagatavot lēmumiem nepieciešamo informāciju gadskārtējam valsts budžeta likumam un vidēja termiņa budžeta ietvara likumam.

Koncepcijā tiek piedāvāts izstrādāt un ieviest visus minētos tehnoloģiskos risinājumus kā vienotu risinājumu situācijas uzlabošanai.

Šajā koncepcijā novērtētais un ieviešanai nepieciešamais finansējums ir 1 997 280 latu, kur 85% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi un 15% – valsts budžeta līdzfinansējums. Kopējie paredzētie izdevumi sistēmas uzturēšanai pēc projekta izstrādes un ieviešanas būs 153 540 latu gadā (sākot ar 2015. gadu).

Koncepcijas projekts pieejams šeit.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas eksperte
Tālr. 67095405
[email protected]

Dalies ar ziņu