Skip to main content

Apstiprina rīcības plānu patvēruma meklētāju pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā

Otrdien, 2. novembrī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja Rīcības plānu personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā.

Rīcības plāns paredz Latvijas apstākļiem piemērotas sistēmas izveidi patvēruma meklētāju uzņemšanai, kā arī bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumus.

Rīcības plāns ietver trīs rīcības virzienus – personu atlasi un pārvietošanu, patvēruma meklētāju uzņemšanu un izmitināšanu, kā arī sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumus.

Saskaņā ar Rīcības plānu Latvijas apstākļiem piemērotas sistēmas izveidei patvēruma meklētāju uzņemšanai, kā arī bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumiem būs nepieciešami 14 994 027 eiro (2016.gadā – 9 424 001 eiro un 2017.gadā – 5 570 026 eiro).

Patvēruma meklētāju uzņemšanas un izmitināšanas jomā rīcības plāns paredz patvēruma meklētājiem nepieciešamās dokumentācijas apstrādi, izmitināšanu patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā (PMIC) "Mucenieki", papildu pagaidu uzņemšanas telpu piesaisti izmitināšanai un sociālekonomiskās iekļaušanas pasākumu uzsākšanai, kā arī aizturēto patvēruma meklētāju un imigrantu izmitināšanai.

Savukārt sociālekonomiskās iekļaušanas jomā rīcības plāns paredz latviešu valodas apmācību un sociālekonomiskās iekļaušanas plāna izstrādi. Personām paredzēts sniegt palīdzību arī nodarbinātības jautājumos un dzīvesvietas atrašanā. Lai veiksmīgāk bēgļi iekļautos sabiedrībā, sadarbībā ar NVO un reliģiskajām organizācijām paredzēts piesaistīt brīvprātīgos un individuālos konsultantus.

Sociālekonomiskās iekļaušanas jomā Rīcības plānā iekļauts arī pilotprojekts, kuru plānots īstenot 2015.gada nogalē. Pilotprojekts paredz latviešu valodas mācīšanu patvēruma meklētājiem, adaptācijas programmu izstrādi, pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanu, kā arī 10 lekciju mācību kursu “Iepazīsti Latviju”.

Vienlaikus Rīcības plāns atbilstoši Saeimas koalīcijas Sadarbības padomes 2015.gada 26.oktobra un 2015.gada 2.novembra sēdē nolemtajam paredz samazināt bēgļu un alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalstu no 256,12 EUR uz 139,00 EUR.

Rīcības plāns paredz arī virkni pasākumu pēc lēmuma par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanas patvēruma meklētājam, piemēram, vispārējās izglītības nodrošināšanu nepilngadīgām personām valsts valodā, jauniešu profesionālās izglītības ieguves nodrošināšanu profesionālās izglītības iestādēs, sociālā atbalsta nodrošināšanu, kā arī atbalstu informācijas nodrošināšanā par mājokļa īri.

Rīcības plānu izstrādāja ar Ministru prezidentes L.Straujumas rīkojumu izveidotā un Iekšlietu ministrijas vadītā augsta līmeņa starpinstitucionāla darba grupa patvēruma meklētāju jautājuma risināšanai.

Informāciju sagatavoja:
Gunta Skrebele
Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta
Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas vadītāja
Tālr.: 67219363 Mob:29494943
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu