Skip to main content

Apstiprina valsts budžeta bāzes izdevumus turpmākajiem gadiem

Otrdien, 19. martā, Ministru kabinets (MK) apstiprināja valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2015., 2016. un 2017. gadam, kā arī bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu. Valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi 2015. gadam aprēķināti 5368,3 miljonu eiro apmērā, 2016. gadam – 5342,2 miljonu eiro, savukārt 2017. gadam ­– 5269,4 miljonu eiro apmērā.

„Bāzes izdevumu apstiprināšana valdībā ir pirmais solis nākamā valsts budžeta izstrādē. Tas viennozīmīgi būs izaicinājumu pilns un nebūt ne viegls process, jo ir parādījušies nopietni ārējie riski Latvijas ekonomikai. Tāpēc šobrīd vēl jo vairāk ir jāturpina jau pērnajā gadā Finanšu ministrijas uzsāktā iniciatīva mazināt iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzību,” norāda finanšu ministrs Andris Vilks.

Salīdzinājumā ar apstiprinātajiem izdevumiem likumā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” 2015. gadam izdevumi attiecīgi palielināti 234,7 miljonu eiro apmērā, 2016. gadam samazināti 14,9 miljonu eiro apmērā un 2017. gadam bāzes izdevumi samazināti par 72,8 miljoniem eiro. Galvenokārt 2015. gadā bāzes finansējums palielināts par 232 miljoniem eiro ES fondu projektu īstenošanai. Tāpat valdība lēma palielināt bāzes izdevumus katru gadu par 600 000 eiro Iekšlietu ministrijas dienestu amatpersonu formas tērpu nodrošināšanai.

Gandrīz visām nozaru ministrijām ar nelieliem izņēmumiem nākamā gada bāzes izdevumi nodrošināti 2014. gada valsts budžeta līmenī. Tā kā Latvijā ir salīdzinoši zems nodokļu slogs attiecībā pret iekšzemes kopproduktu (IKP) (apmēram zem 26% no IKP), publiskā finansējuma resursi nākamajiem trijiem gadiem būs ierobežoti.

Jānorāda, ka finansējuma pieprasījumi 2015. gadā – par 176,8 miljoniem eiro, 2016. gadā – par 193 miljoniem eiro un 2017. gadā – 248,7 miljoniem eiro nozaru ministriju izdevumi netika iekļauti bāzes izdevumos, bet tie ir jāskata nākamā gada budžeta veidošanas kontekstā, iesniedzot kā priekšlikumi jaunajām politikas iniciatīvām. Par fiskālās telpas apjomu valdības diskusijas turpinās aprīļa beigās.

Atbilstoši šobrīd faktiski uzņemtajām valsts parāda saistībām un saskaņā ar aktualizēto Valsts kases izstrādāto resursu piesaistīšanas pasākumu plānu, kā arī aizņemšanās likmju prognozēm vidējam termiņam samazināti izdevumi valsts parāda vadībai saistībā ar sekmīgu un rezultatīvu eiro ieviešanu Latvijā.

Savukārt palielināti izdevumi iemaksām Eiropas Kopienas budžetā, ņemot vēra datus par izaugsmes rādītājiem, kas piemēroti nacionāla kopienākuma, pievienotās vērtības nodokļa bāzes apjomiem un tradicionālo pašu resursu ieņēmumiem – 2015. gadam 16,2 miljonu eiro apmērā, 2016. gadam 20,6 miljonu eiro apmērā.

Ņemot vērā MK un Saeimas pieņemtos un prognozētos lēmumus (veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana Iekšlietu ministrijas darbiniekiem, Ārlietu ministrijas LR vēstniecību Apvienotajos Arābu Emirātos un Baltkrievijā darbības nodrošināšana, kā arī straujāka izdienas un vecuma pensiju indeksācija), kuriem fiskālā ietekme ir nākamajiem trim gadiem, 2015. gada indikatīvā fiskālā telpa jau tagad ir vairāk nekā -10 miljoni eiro. Savukārt 2016. gadā gandrīz -30 miljoni eiro un 2017. gadā vairāk nekā -80 miljoni eiro. Tāpēc jau tagad nozaru ministrijām ir jārēķinās ar to, ka papildu iespējamā finansējuma sadalīšana turpmākajiem gadiem būs ierobežota.

Ņemot vērā, ka, veidojot šā gada budžetu, jau tika atbalstītas nozaru ministriju JPI 2014. gadā ­– 266 miljonu eiro, 2015. gadā – 393 miljonu eiro, 2016. gadā – 443 miljonu eiro apmērā, kas nodrošina valsts funkciju kvalitatīvākai izpildei papildu nepieciešamo finansējuma tādās nozarēs kā demogrāfija, izglītība, infrastruktūra u.c.

Valsts pamatbudžeta bāzes izdevumi 2015. gadam aprēķināti 5368,3 miljonu eiro apmērā un 2016. gadam – 5342,2 miljonu eiro apmērā. Salīdzinājumā ar apstiprinātajiem izdevumiem likumā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016. gadam” 2015. gadam izdevumi attiecīgi palielināti 234,7 miljonu eiro apmērā, 2016. gadam samazināti 14,9 miljonu eiro apmērā. 2017. gadam bāzes izdevumi noteikti 5269,4 miljonu eiro apmērā, kas ir par 72,8 miljoniem eiro mazāk salīdzinājumā ar aprēķināto 2016. gada bāzi.

Jāatgādina, ka līdz aprīļa beigām Finanšu ministrija aktualizēs makroekonomisko radītāju prognozes un nozaru ministrijas līdz vasaras sākumam gatavo priekšlikumus JPI.

Pielikumā prezentācija par valsts budžeta bāzes izdevumiem turpmākajiem trijiem gadiem.

Valdība lēma palielināt bāzes izdevumus katru gadu par 600 000 eiro Iekšlietu ministrijas dienestu amatpersonu formas tērpu nodrošināšanai.

Prezentācija "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzēm 2015., 2016. un 2017.gadam"

Informāciju sagatavoja:
Ieva Pužule
Komunikācijas nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67095405
[email protected]

Dalies ar ziņu