Skip to main content

Apstiprināta 2014.-2020. gada ES fondu darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”

Piektdien, 3. oktobrī, Finanšu ministrija saņēmusi vēstuli, kurā Eiropas Komisija norāda, ka noslēgušās sarunas Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas ,,Izaugsme un nodarbinātība” apstiprināšanai. Darbības programma nosaka ES fondu investīciju principus, sasniedzamos rezultātus un atbalsta jomas nākamajiem septiņiem gadiem.

„Sarunās starp Finanšu ministriju, Eiropas Komisiju un visiem iesaistītajiem partneriem esam ieguldījuši nopietnu darbu, kurš nu ir vainagojies ar lielisku rezultātu – Eiropas Komisija norādījusi uz veiksmīgo sarunu procesa noslēgumu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” apstiprināšanai. Tā ir kā zaļā gaisma Latvijai, kas dod iespēju uzsākt efektīvu, rezultatīvu un uz ilgtspējīgu attīstību vērstu projektu realizēšanu nākamajā ES fondu plānošanas periodā,” uzsver Ministru Prezidente Laimdota Straujuma.

ES investīcijas ir īpaši nozīmīgas Latvijas konkurētspējas palielināšanai un ekonomikas izaugsmei, atbalstot uzņēmējdarbības veicināšanu, izglītību, inovācijas un citas valsts attīstībai būtiskas jomas.

Darbības programmā ir ievērota sasaiste ar ES 2020 gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes stratēģiju, Nacionālo attīstības plānu 2020, kā arī citiem plānošanas dokumentiem. Stratēģiskais redzējums balstīts uz trūkumu un vajadzību analīzi. Definētie prioritārie virzieni un specifiskie atbalsta mērķi koncentrēti uz konkrētu rezultātu sasniegšanu, kas dos vislielāko atdevi ekonomikas attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanai.

Detalizētu informāciju par darbības programmu eksperti sniegs preses konferencē nākamajā nedēļā.

Informāciju sagatavoja:
Maija Straupmane
Komunikācijas departamenta direktora vietniece
Tālr.: 67083938
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu