Skip to main content

Apstiprināta piektā EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu programma

Finanšu ministrijā ir saņemta informācija par piekto donorvalstu apstiprināto programmu Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada plānošanas periodā. Programmu „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” ieviesīs Tieslietu ministrija sadarbībā ar Iekšlietu ministriju kā programmas partneri un sadarbībā ar Norvēģijas Tieslietu un policijas ministrijas Korekcijas dienestu departamentu kā Donoru Programmas partneri.

Programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” mērķis ir uzlabot korekcijas dienestu sistēmu saskaņā ar atbilstošiem starptautisko cilvēktiesību instrumentiem. Mērķa īstenošanai programmā paredzēts finansējums 10,7 miljonu latu apmērā.

Trīs īstenojamie projekti ir jau iepriekš noteikti – "Jaunas nodaļas Olaines cietumā būvniecība un personāla apmācība", "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana" un "Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana". Programmas ietvaros plānots atrisināt problēmas saistībā ar pieaugošo ieslodzīto skaitu un pārapdzīvotību cietumos, palielināt brīvības atņemšanas alternatīvu izmantošanu, pievērst pastiprinātu uzmanību īpaši jūtīgajām ieslodzīto grupām cietumā un uzlabot ieslodzīto un cietuma darbinieku kompetences.

Kā iepriekš ziņots, apstiprināto programmu „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” Latvijā ieviesīs Tieslietu ministrija sadarbībā ar Iekšlietu ministriju. Plašāku informāciju par programmu skatīt Tieslietu ministrijas mājaslapā.

Informāciju sagatavoja:
Lelde Kaunese
Komunikācijas nodaļas vadītāja vietniece
Tālr.: 67083938
[email protected]

 

Dalies ar ziņu