Skip to main content

Apstiprinātas pirmās EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gada perioda programmas

Finanšu ministrija ir saņēmusi informāciju par pirmajām divām donorvalstu apstiprinātajām programmām Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instrumentu 2009. – 2014. gada plānošanas periodā. 16. augustā EEZ finanšu instrumenta komiteja apstiprināja programmu „NVO fonds”, kuru Latvijā administrēs Sabiedrības integrācijas fonds, bet 20. augustā Norvēģijas Ārlietu ministrija apstiprināja programmu „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā”, kuru ieviesīs Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un Norvēģijas Inovāciju aģentūru.

Programmas „NVO fonds” mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību un veicināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai un ilgtspējīgai attīstībai. „NVO fonda” finansējums ir 7,6 miljoni latu, projektu iesniedzēji būs nevalstiskās organizācijas. Programmas ietvaros tiks izsludināta atklāta projektu atlase divās apakšprogrammās. Pirmā no tām ir NVO darbības atbalsta programma, kuras atbalsts paredzēts NVO ikdienas darbības atbalstam tādās jomās kā demokrātija, cilvēktiesības un diskriminācijas ierobežošana, vide un ilgtspējīga attīstība, līdztiesība u.c.

Otra, NVO projektu programma, būs vērsta uz sociālām aktivitātēm, kā sociālo pamatpakalpojumu nodrošināšana, iniciatīvas sociālās nevienlīdzības mazināšanai, atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem, kā arī uz starpkultūru dialogu un nacionālo minoritāšu integrāciju. Pirmā projektu atlase plānota 2012. gada beigās. Plašāku informāciju par NVO fondu skatīt www.sif.lv

Programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” mērķis ir palielināt „zaļo” komersantu konkurētspēju, veicināt ražošanas nekaitīgumu, „zaļās” inovācijas un „zaļo” uzņēmējdarbību. Programmas finansējums ir 8,8 miljoni latu. Programmas ietvaros ir paredzēts izveidot Tehnoloģiju inkubatoru, kurā atbalstu varēs saņemt gan saimnieciskās darbības uzsākšanai, gan komersanti tehnoloģiju intensīvajās nozarēs, kuru darbība ir saistīta ar „zaļajām” inovācijām. Paredzēts arī atklāts projektu konkurss komersantiem tehnoloģiju intensīvās nozarēs, kuru darbība ir saistīta ar „zaļajām” inovācijām. Pirmā projektu atlase plānota 2012. gada decembrī. Plašāku informāciju par programmu skatīt www.em.gov.lv

Informāciju sagatavoja:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67083850
[email protected]

 

Dalies ar ziņu