Skip to main content

Maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstu griestus nākamgad divkāršos

Jau no 2013. gada 1. janvāra divkāršos izmaksu griestus maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstiem, informē Labklājības ministrija (LM).

No 2013. gada 1. janvāra vecāku, maternitātes un paternitātes pabalstu maksimālais apmērs dienā būs 23,02 Ls un 50% no summas, kas pārsniegs 23,02 Ls. Tas nozīmē, ka vidēji par 30% palielināsies to cilvēku skaits, kuri šos pabalstus varēs saņemt lielākā apmērā. Turpmāk minēto pabalstu griesti saglabāsies 8% vecāku pabalsta saņēmēju, 10% maternitātes pabalsta saņēmēju un 17% paternitātes pabalsta saņēmēju, kuru pabalsta apmērs ir lielāks par 700 Ls mēnesī. Pašlaik spēkā ir ierobežojumi, kas nosaka, ka to maksimālais apmērs dienā ir 11,51 Ls un 50% no summas virs 11,51 Ls.

Vienlaikus tiem maternitātes, paternitātes un vecāku pabalsta saņēmējiem, kuru bērns piedzimis līdz 2012.gada 31.decembrim, bet pabalstu izmaksa turpinās 2013. gadā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra veiks piešķirto pabalstu pārrēķinu. Tādējādi par laika periodu no 2013. gada 1. janvāra iepriekšminētos pabalstus izmaksās atbilstoši jaunajam tiesiskajam regulējumam, t.i., divkāršojot izmaksu griestus minētajiem pabalstiem.

Savukārt ģimenes valsts pabalsta apmēru, kas pašlaik ir 8 lati mēnesī par katru bērnu, nemainīgu saglabās līdz 2014. gada 31. decembrim. No 2015. gada 1. janvāra plānots atjaunot ģimenes valsts pabalsta apmēra diferenciāciju atkarībā no bērnu skaita ģimenē, proti, pabalsta lielumu par pirmo bērnu ģimenē noteiktu Ministru kabinets, par otro tas būtu divas reizes, bet par trešo un nākamajiem bērniem – trīs reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē.

To paredz otrdien, 28. augustā, valdībā izskatītie grozījumi likumā Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2014. gadam un Valsts sociālo pabalstu likumā. Tie vēl jāpieņem Saeimā.

Vienlaikus LM aicina plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, politiķus un pārējos sabiedrības locekļus, izsakoties publiskajā telpā, nelietot vārdu salikumu „māmiņalga” vai „māmiņu alga”. Tā vietā aicinām lietot terminu „vecāku pabalsts”, kas pilnībā paskaidro šā valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta būtību un nozīmi.

Vārdu salikumu „māmiņalga”, „māmiņu alga” lietošana veicina stereotipus par sievieti kā galveno bērnu audzinātāju, netiešā veidā ietekmējot to, ka vīrieši – tēti – var neizvēlēties izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu un saņemt vecāku pabalstu.

Atgādinām, ka 2011. gada 14. aprīlī Saeima pieņēma grozījumus likumā „Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam”, kas noteica, ka likumā paredzētie izmaksājamo un piešķiramo valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu (maternitātes, paternitātes, vecāku, slimības, bezdarbnieka) apmēru ierobežojumi saglabājami līdz 2014. gada beigām.

Pēc LM rīcībā esošiem statistikas datiem 2012. gada maijā ģimenes valsts pabalstu saņēma 221, 6 tūkst. cilvēku, to izmaksāja par 319, 2 tūkst. bērnu. Vecāku pabalsts 2012. gada maijā izmaksāts 9567 cilvēkiem. Maternitātes pabalstu 2012. gada maijā saņēma 2151 cilvēki. Paternitātes pabalstu saņēma 634 cilvēki.

Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67021581, 29538825
[email protected]

Dalies ar ziņu