Skip to main content

Apstiprināti kultūras pieminekļu privātīpašnieku projekti, kas tiks īstenoti ar ERAF līdzfinansējumu

Kultūras ministrija informē, ka ir noslēgusies projektu iesniegumu vērtēšana ES struktūrfondu darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.3.3.aktivitātē „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā”. Projektu īstenošanas rezultātā restaurēs Rīgas Doma baznīcu, renovēs Ēdoles pili, kā arī restaurēs un remontēs ēku Spīķeru kvartālā Rīgā. Kopumā kultūras pieminekļu atjaunošanā tiks ieguldīti 5, 57 miljoni latu, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums 2, 68 miljoni latu apmērā un privātais finansējums 2, 89 miljoni latu.

Aktivitātes mērķis ir nodrošināt tādu kultūras pieminekļu saglabāšanu, pieejamību sabiedrībai un sociālekonomisku izmantošanu, kas atrodas privātīpašumā un nodrošina nozīmīgas publiskas funkcijas.

Kultūras ministre Sarmīte Ēlerte uzsver, ka Eiropas fondu līdzekļu ieguldījumiem kultūras pieminekļu atjaunošanā ir divkārša vērtība. „Pirmkārt, tā ir iespēja uzlabot kultūras pieminekļu stāvokli, saglabājot un palielinot šo vēsturisko liecību vērtību. Otrkārt, kad kultūras pieminekļi ir vērtīgāki, cilvēki tos vairāk apmeklē. Šie ieguldījumi ir ievērojams atbalsts reģionu pievilcības uzlabošanā un paaugstina iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Rīgas Doma kompleksu visi zinām gan kā valstiski nozīmīgu kultūras pasākumu norises vietu, gan kā iecienītu kultūras tūrisma objektu, tāpat arī Ēdoles pili, savukārt Spīķeru kvartāls ir cienījama privāta iniciatīva, kas piedāvā paplašināt kultūrtelpas vidi galvaspilsētā.”

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas projekta „Rīgas Doma saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla efektivitātes uzlabošana” ietvaros paredzēti restaurācijas darbi, kas ietver Rīgas Doma vidusjoma, sānjomu un šķērsjomu jumtu konstrukciju un fasāžu renovāciju, tai skaitā vitrāžu restaurāciju, kapitulzāles, baptistērijas un sakristejas renovāciju, tostarp arī arheoloģisko izrakumu un ārsienu kanālu izbūvi. Kopējais attiecināmais projekta finansējums ir 4 001 000.00 LVL, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – 1 999 999.00 LVL. Projektu paredzēts īstenot no 2010.gada IV ceturkšņa līdz 2012.gada III ceturksnim.

SIA „Ēdoles pils” projekta „Ēdoles pils saglabāšana, atjaunošana, pieejamības sabiedrībai nodrošināšana un sociālekonomiskas izmantošanas veicināšana” ietvaros tiks veikta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa „Ēdoles pils ar nocietinājuma grāvjiem un parku” un valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļa „Ēdoles viduslaiku pils” saglabāšana un atjaunošana, nodrošinot to pieejamību sabiedrībai un veicinot objektu sociālekonomisko izmantošanu. Projekta ietvaros paredzēta Ēdoles pils renovācija – logu un durvju nomaiņa, jumta siltināšana, krāšņu atjaunošana, kā arī vides pieejamības uzlabošanas pasākumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Kopējais attiecināmais projekta finansējums ir 500 918,21 LVL, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – 250 409,01 LVL. Projekta īstenošanas ilgums – no 2011.gada I ceturkšņa līdz 2012.gada II ceturksnim.

Ulda Dinnes un Igora Bukovska projekta „Spīķeru ēkas remonts ar ārsienu un fasādes restaurāciju” ietvaros tiks veikti remonta un restaurācijas darbi kultūras pieminekļa statusā esošajā ēkā Spīķeru kvartālā Rīgā, Maskavas ielā 12/3. Paredzēts ēkas iekštelpu remonts un restaurācija, trešā stāva pārseguma izbūve un ēkas fasādes restaurācija. Pēc projekta īstenošanas šī ēka kļūs par dažādu kultūras pasākumu un laikmetīgās mākslas izstāžu norises vietu. Kopējais attiecināmais projekta finansējums ir 1 071 000.00 LVL, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – 428 400.00 LVL. Projektu plānots īstenot no 2011. gada II ceturkšņa līdz 2013. gada I ceturksnim.

 

Informāciju sagatavoja:
Dace Vizule
KM sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.:. 67330254
[email protected]

Dalies ar ziņu