Skip to main content

Apstiprināts valsts budžeta 2012. gadam sagatavošanas grafiks

Otrdien, 8. februārī, Ministru kabineta (MK) sēdē tika apstiprināts MK rīkojuma projekts par valsts budžetu 2012. gadam, kā arī vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara 2012. – 2014.gadam sagatavošanas grafiks.

Valdība ir apņēmusies turpināt īstenot Latvijas ekonomikas stabilizācijas programmu, nodrošināt lata kursa stabilitāti, stingru valsts budžeta disciplīnu, pakāpenisku budžeta deficīta samazināšanu 2012.gadā līdz Māstrihtas kritērijos noteiktajiem 3 % no IKP un priekšnoteikumu izpildi Latvijas iekļaušanai eiro zonā 2014.gadā. Lai noteiktos mērķus būtu iespējams sasniegt un varētu nodrošināt maksimāli kvalitatīva valsts budžeta likumprojekta sagatavošanu, tad darbs pie tā ir jāuzsāk savlaicīgi.

 

 
Nr.p.k.
Pasākums
Izpildītāji
Termiņš
1.
Finanšu ministrija sagatavo valsts budžeta bāzes izdevumu aprēķinus 2012.-2014.gadam un saskaņo tos ar ministrijām
Ministrijas, citas centrālās iestādes
 
2011.gada 21.marts
2.
Valsts budžeta bāzes izdevumu 2012.- 2014.gadam apstiprināšana
MK
2011.gada
29.marts
 
3.
Vidēja termiņa makroekonomiskās attīstības un fiskālās politikas ietvara 2012.–2014.gadam (turpmāk – Ietvars) sagatavošana
Finanšu ministrija (FM) sadarbībā ar Latvijas Banku un Ekonomikas ministriju
2011.gada 9.maijs
4.
Ietvara izskatīšana Reformu vadības grupā
Valsts kanceleja, FM
2011.gada  10.maijs – 20.maijs
5.
Ietvara apstiprināšana Ministru kabinetā
MK
2011.gada 24.maijs
6.
Ietvarā atspoguļotās makroekonomiskās attīstības un ieņēmumu prognozes izvērtēšana un, ja nepieciešams, aktualizēšana
FM sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Latvijas Banku
2011.gada 15.augusts
7.
Aktualizētā Ietvara (ja tiek precizētas makroekonomiskās attīstības un ieņēmumu prognozes) un fiskālās konsolidācijas apjoma apstiprināšana, diskusijas par valsts budžetā īstenojamās fiskālās konsolidācijas pasākumiem
MK
2011.gada 16.augusts
8.
Sarunas ar Latvijas Pašvaldību savienību
FM
2011.gada augusts
9.
Lēmuma pieņemšana par valsts budžetā īstenojamo fiskālo konsolidāciju
MK
2011.gada 23.augusts
 
10.
2012.- 2014.gada ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma aprēķināšana un iesniegšana Finanšu ministrijā
Ministrijas
2011.gada 25.augusts
11.
2012.-2014.gada ministriju maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma apstiprināšana
MK
2011.gada 30.augusts
12.
Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā
Ministrijas
2011.gada 2.septembris
13.
Budžetu pavadošo likumprojektu (budžeta likumprojektu paketes) izskatīšana
MK
2011.gada 6.septembris, 13.septembris, 20.septembris
14.
Ministriju valsts budžeta pieprasījumu 2012.–2014.gadam sagatavošana un iesniegšana Finanšu ministrijā
Ministrijas
2011.gada 9.septembris
15.
Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības domstarpību un vienošanās protokola projekta 2012.gadam izskatīšana Ministru kabineta paplašinātajā komitejas sēdē
MK
2011.gada 26.septembris
 
16.
Likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam”, paskaidrojumu un Ietvara sagatavošana un iesniegšana Ministru kabinetā
FM
2011.gada 28.septembris
 
17.
Likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam”, paskaidrojumu un Ietvara apstiprināšana
MK
2011.gada 29.septembris (ārkārtas sēde)
18.
Likumprojekta „Par valsts budžetu 2012.gadam” (budžeta likumprojektu paketes), paskaidrojumu un Ietvara iesniegšana Saeimā
MK
2011.gada 30.septembris
 
 

Grafiks izveidots un iesniegts MK saskaņā ar likumu par valsts budžetu un finanšu vadību.

Rīkojuma projektu un pielikumu ar grafiku skatīt MK mājas lapā.

 

Informāciju sagatavoja:
LR Finanšu ministrijas
Agnese Beļkeviča
Preses nodaļa
Tālr. 67083938
[email protected]

Dalies ar ziņu