Skip to main content

Ar aizdevējiem pārrunā valsts reģionālās attīstības jautājumus

Piektdien, 11. maijā, starptautisko aizdevēju pēcprogrammas uzraudzības misijas ietvaros Starptautiskā Valūtas fonda (SVF), Eiropas Komisijas (EK), Pasaules Bankas (PB) un Zviedrijas Finanšu ministrijas (FM) pārstāvji tikās ar Ministru prezidentu Valdi Dombrovski, finanšu ministru Andri Vilku, FM valsts sekretāri Sanitu Bajāri un Latvijas Bankas pārstāvjiem Salacgrīvā. Tikšanās laikā būtiska uzmanība tika veltīta reģionālās attīstības jautājumiem, kā arī apmeklēta Kuivižu osta un Salacgrīvas pašvaldības realizētie ES fondu projekti.

Jau ziņots, ka no šā gada 7. līdz 16.maijam Latvijā notiek starptautisko aizdevēju pēcprogrammas uzraudzības misija. Misijas ietvaros EK un SVF pārstāvji tiekas ar Latvijas ministriju un institūciju pārstāvjiem, lai novērtētu Latvijas Konverģences programmu, kā arī saistību izpildi, ko paredz parakstītā Nodomu vēstule ar SVF un Saprašanās memorands ar EK.

Šī ir pirmā misija pēc starptautiskās aizdevuma programmas pabeigšanas 2011. gada 22. decembrī. Tās mērķis ir nodrošināt Latvijas spēju atmaksāt starptautisko palīdzību, uzraugot riskus, kas turpmāk varētu apdraudēt valsts makroekonomisko stabilitāti un ilgtspējīgu izaugsmi.

Galvenie diskusiju jautājumi saistīti ar strukturālo reformu īstenošanu un strukturālo kritēriju izpildi, kā arī tiek pārrunāta ES fondu apguve Latvijā, nodarbinātības jautājumi un valsts starptautiskās konkurētspējas veicināšana.
Papildus jau iepriekš minētajam šīs misijas laikā no aizdevēju puses pastiprināta uzmanība tiek pievērsta nodokļu politikas jautājumiem un Saprašanās memorandā ar EK iekļauto nosacījumu izpildei, kā arī Latvijas izredzēm izpildīt Māstrihtas kritērijus ceļā uz eiro.

Plašāka informācija par starptautisko aizdevumu programmu Latvijā pieejama šeit.

Informācijas sagatavotājs:
Aleksis Jarockis
Komunikācijas nodaļas vadītājs
Tālr.: 67083850
[email protected]

 

Dalies ar ziņu