Skip to main content

Ar ES fondu finansējumu atbalstīs mācību izcilniekus un nodrošinās Latvijas jauniešu dalību starptautiskajās mācību olimpiādēs

Izmantojot Eiropas Sociālā fonda finansējumu, turpmāko piecu gadu laikā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sniegs nozīmīgu atbalstu mācību priekšmetu izcilnieku sagatavošanai un Latvijas talantīgo jauniešu atbalstam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai skolēnu talantu attīstībai atvēlēti 3,3 milj. eiro, no kuriem 2,8 milj. eiro ir Eiropas Sociālā fonda finansējums. Tas tiks izmantots, lai nodrošinātu jauniešu zinātniski pētniecisko darbību, organizējot valsts un reģionālās skolēnu zinātniskās konferences, vasaras nometnes valsts mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātnisko konferenču laureātiem. Tāpat tiks organizēti praktiskās ievirzes pasākumi jauniešu talantu un zināšanu pilnveidošanai.

Aktivitātes ietvaros finansējums tiks izmantots arī novadu, republikas pilsētu, novadu apvienību un valsts mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanai, kā arī Latvijas jauno izcilnieku dalībai starptautiskajās mācību olimpiādēs, starptautiskajās zinātnes izstādēs, konkursos un jauno zinātnieku skolās.

Jau šovasar, jūlijā un augustā, tiks apmaksāta 46 Latvijas pārstāvju – skolēnu un viņu mentoru dalība starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs. Astoņi matemātiķi dosies uz Honkogu, bet seši ģeogrāfi uz Pekinu Ķīnas Tautas Republikā. Septiņi jaunie fiziķi piedalīsies olimpiādē, kas notiks Cīrihē, Šveicē un Lihtenšteinā. Biologi dosies uz Vjetnamu, ķīmiķi startēs Gruzijā, bet jaunie informātikas speciālisti sacentīsies Kazaņā, Krievijas Federācijā. Katrā no minēto mācību priekšmetu starptautiskajām olimpiādēm tiks segti sešu Latvijas šī gada Latvijas izcilnieku dalības maksa, ceļa un uzturēšanās izdevumi.

Projekta īstenošanas laikā atbalstu saņems arī vispārējās izglītības iestāžu pedagogi un skolas, lai labāk sagatavotos darbam ar talantīgiem jauniešiem. Apstiprinātie noteikumi paredz metodikas izstrādi pedagogiem skolēnu talantu izkopšanai, kā arī pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi darbā ar talantīgiem skolēniem.

Noteikumi nosaka, ka plānotais ES fondu atbalsts tiks sniegts, īstenojot vienu sistēmisku projektu. Projekta īstenotājs būs Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar augstākās izglītības iestādēm. Projekta īstenošanas termiņš ir noteikts līdz 2020.gada 31.decembrim.

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1.pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi" šodien, 2016. gada 31. maijā, apstiprināts valdībā un pieejams MK mājaslapā.

Dalies ar ziņu