Skip to main content

Ar grozījumiem likumā plāno ieviest kopbraukšanas pakalpojumus

Partijas VIENOTĪBA Saeimas deputāti sadarbībā ar Ekonomikas ministriju izstrādājuši un iesnieguši izskatīšanai Saeimā grozījumus Autopārvadājumu likumā, ar kuriem paredzēts Latvijā ieviest kopbraukšanas jeb ridesharing pakalpojumus, no kuriem populārākais ir pasaulē pazīstamais Uber.

Jau daudzus gadus ar dažādu tehnoloģiju un saziņas līdzekļu starpniecību tiek organizēti kopīgi braucieni ar mērķi samazināt brauciena izmaksas, kā arī lai nokļūtu vietās, kur cits transports nekursē vai kursē reti, taču Latvijā šo tehnoloģisko iespēju pilnvērtīgu izmantošanu ierobežo tiesiskā regulējuma trūkums. Izstrādātie grozījumi ir piemērs tam, kā likumdevējam sekot līdzi mūsdienu sabiedrības un tehnoloģiju attīstības tendencēm, savlaicīgi nodrošinot laikmetam atbilstošu un efektīvu normatīvo regulējumu, kopbraukšanas pakalpojumu regulējuma lietderību pamato VIENOTĪBAS priekšsēdētāja vietnieks Edvards Smiltēns.

Ar grozījumiem Autopārvadājumu likumā plānots nodrošināt kopbraukšanas pakalpojumu drošību un uzticamību, nosakot prasības uzņēmumiem, kas atbalsta transporta kopbraukšanas pakalpojumus, kā arī darbības noteikumus pārvadātājiem, kas sniedz šādus pakalpojumus. Valstij savukārt būs iespēja uzraudzīt transporta kopbraukšanas pakalpojumus, pauž iniciatīvas autori.

Grozījumos paredzēts, ka, izmantojot mobilo lietotņu starpniecību, brauciena maksa starp vadītāju un pasažieri tiks organizēta, izmantojot tiešsaistes maksājumu sistēmu, ko starpniecības ceļā nodrošina tehnoloģiju platformas, iekasējot komisijas maksājumu par tādu pakalpojumu sniegšanu. Šādu tehnoloģiju izmantošana ir caurskatāma un samazina “pelēkās ekonomikas” īpatsvaru, kāds šobrīd ir transporta nozarē, norāda VIENOTĪBA.

Kopbraukšanas pakalpojumu regulējuma ieviešana kopumā pozitīvi ietekmēs Latvijas sabiedrības un tautsaimniecības attīstību. Dalīšanās ekonomika, to skaitā kopbraukšanas pakalpojumi, ļauj gūt ienākumus un elastīgi organizēt darba laiku tādām personām, kas kādu iemeslu dēļ nevar strādāt pilnu darba laiku, piemēram, studentiem, kā arī sniedz iespējas iztikt bez privātā transporta apgabalos ar intensīvu satiksmi, šādi samazinot automašīnu skaitu uz ceļiem un to radīto piesārņojumu. Rezultātā uzlabojas gan kopējā satiksme, gan gaisa kvalitāte, norāda likumprojekta autori. Tāpat citu valstu pieredze liecina, ka, pieaugot kopbraukšanas pakalpojumu pieejamībai, samazinās autoavāriju skaits, kas izraisīts, esot alkohola reibumā.

Paredzēts arī, ka kopbraukšanas pakalpojumu sniedzējiem būs jāreģistrējas kā nodokļu maksātājiem, līdz ar to viņu sniegtie pakalpojumi būs apliekami ar nodokļiem, radot papildu ieņēmumus arī valsts budžetā, savukārt bezskaidras naudas norēķinu sistēma novērsīs nedeklarētu ienākumu gūšanas iespēju.

Tāpat iespēja novērtēt katru saņemto kopbraukšanas pakalpojumu un sniegt atsauksmi par saņemtā pakalpojuma kvalitāti ļaus bloķēt nekvalitatīvus un normatīvo aktu prasībām neatbilstošu pakalpojumu sniedzējus.

Dalies ar ziņu