Skip to main content

Ar politiskā trialoga vadīšanu Latvijas prezidentūra uzsāk ES 2016. gada budžeta izstrādes procesu

Brisele, 2015. gada 31. marts. – Pirmdien, 30. martā, Briselē finanšu ministrs Jānis Reirs kā prezidējošās valsts ministrs pārstāvēja Eiropas Savienības (ES) Padomi, pirmo reizi Latvijas prezidentūras ietvaros vadot politisko trialogu par ES budžetu starp ES Padomi, Eiropas Komisiju (EK) un Eiropas Parlamentu (EP).

Politiskā trialoga sanāksmē abas budžeta lēmējinstitūcijas – EP un Padome – pauda viedokļus par vēlamajām prioritātēm, kas EK būtu jāatspoguļo 2016. gada ES budžeta priekšlikumā, kā arī vienojās par nākamā gada budžeta apstiprināšanas kalendāru un pārrunāja arī šī gada ES budžeta aktualitātes.

ES līdzekļu izmantošanai ir jābūt pamatotai un jāatbilst ES izvirzītajiem mērķiem un ilgtermiņa prioritātēm. Tādēļ finanšu ministrs Jānis Reirs atgādināja par 17. februāra ECOFIN Padomē apstiprinātajām budžeta izstrādes vadlīnijām un norādīja, ka nākamā gada budžetam ir jāatspoguļo reālās vajadzības un tā pieņemšanas procesam ir jābūt maksimāli pārredzamam.

“Padome vēlas redzēt reālistisku budžetu 2016. gadam, rodot pareizo līdzsvaru starp fiskālo konsolidāciju un pietiekamu finansējumu jaunajām investīcijām, ar ko veicināt izaugsmi un radīt darbvietas visā Eiropas Savienībā,” uzsvēra finanšu ministrs.

Sanāksmes dalībniekiem J. Reirs pauda Padomes īpaši uzsvērto lūgumu EK sniegt kvalitatīvas prognozes gan par ES izdevumiem, gan ticamas un precīzas prognozes par ES budžeta ieņēmumiem. “Mēs uzskatām, ka savlaicīgs, caurskatāms un precīzs visas savienības vajadzību izvērtējums, pamatojoties uz visaptverošu budžeta informāciju, ir būtisks instruments. Tas ļauj budžeta lēmējinstitūcijām pieņemt iespējami labāko 2016. gada budžetu,” norādīja ministrs.

Trialoga laikā ministrs aicināja EP un EK pieturēties pie apņemšanās samazināt visu ES institūciju administrācijas izdevumus par 5% līdz 2017. gadam un regulāri uzraudzīt panākto progresu. Šāds lēmums tika pieņemts krīzes iespaidā, reaģējot uz vairāku valstu veikto stingro administratīvo resursu konsolidāciju nacionālajā līmenī.

Informāciju sagatavoja:
Maija Straupmane
Komunikācijas departamenta direktora vietniece
Tālr. (+371) 67083938
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu