Skip to main content

Ārlietu ministra Rinkēviča vadībā notiek ES Vispārējo lietu padomes sanāksme

10. februārī Briselē ārlietu ministra Edgara Rinkēviča vadībā notiek Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē pirmā Vispārējo lietu padomes sanāksme. Tā iesākās ar Latvijas prezidentūras darba programmas iepazīstināšanu.

Sanāksmē galvenā diskusija bija par terorisma apkarošanas jautājumiem, kas pēc Parīzes terora aktiem ieņēmuši nozīmīgu vietu prezidentūras darba kārtībā. Lai saglabātu visaptverošu pieeju pretterorisma jautājumam, Latvijas prezidentūra ir sagatavojusi ziņojumu, kurā apkopoti dažādos Eiropas Savienības Padomes formātos veiktie pasākumi un ieskicēta turpmākā rīcība. Vispārējo lietu padomes diskusija kalpos kā sagatavošanās neformālajai Eiropadomes sanāksmei šā gada 12. februārī, kurā plānots runāt par terorisma novēršanas pasākumiem.

Vispārējo lietu padome uzsāka gatavošanās procesu marta Eiropadomes sanāksmei, apspriežot tās darba kārtību.

Papildu darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem 10. februāra Vispārējo lietu padomes sanāksmē informēja par Daudzgadu finanšu shēmas 2014.-2020. gadam regulas grozījumu virzību.

Vispārējo lietu padomes ietvaros notika darba pusdienas ar Eiropas Komisijas priekšsēdētāja pirmo vietnieku Fransu Timmermansu (Frans Timmermans), lai pārrunātu izaicinājumus, kas sagaida Eiropas Savienību 2015. gadā.

ES Vispārējo lietu padomes sanāksmes notiek reizi mēnesī. Padomi vada prezidējošās valsts pārstāvis.

Papildus informācija:
Ārlietu ministrija
Preses un informācijas nodaļa
Tālrunis: (371) 67016 272
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu