Skip to main content

Ārlietu ministrs: ārlietu dienests gatavs aktīvi iesaistīties Latvijas klātbūtnes Silīcija ielejā ASV stiprināšanā

Ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis 24. februārī piedalījās Ārlietu ministrijā notiekošajā Latvijas vēstnieka ASV un uzņēmēju apaļā galda diskusijā "Silīcija ieleja ASV – iespējas un izaicinājumi Latvijas IT & T nozarei", kurā tika plašāk aplūkota Silīcija ielejas loma IT&T nozarē ASV un globālā mērogā, un Latvijas uzņēmumu iespējas pārstāvībai Silīcija ielejā. Diskusijas laikā ar Silīcija ielejā aktīvo Latvijas uzņēmumu pārstāvjiem, ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis norādīja, ka ārlietu dienests apzinās IT&T nozares potenciālu un ir gatavs aktīvi iesaistīties Latvijas klātbūtnes Silīcija ielejā, ASV stiprināšanā.

Savukārt Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks ASV Andrejs Pildegovičs, atklājot apaļā galda diskusiju video tiešsaistes režīmā, uzsvēra IT&T sektora nozīmi ASV ekonomikā un nepieciešamību Latvijas uzņēmējiem aktīvi apgūt savas nišas šajā augošajā jomā.

Pasākumā klātienē piedalījās IT&T nozares uzņēmēji, kuri prezentēja jau izveidotās Latvijas Amerikas Biznesa asociācijas Kalifornijā (LABACA) izveidotās pārstāvniecības Silīcija ielejā iespējas. Diskusijas dalībnieki aktīvi apmainījās ar viedokļiem par tālākās ārlietu dienesta, citu valsts pārvaldes institūciju IT&T nozares asociāciju un uzņēmēju, kā arī akadēmisko aprindu turpmākās sadarbības iespējām šajā jomā. Diskusijas noslēgumā tās dalībnieki pauda pārliecību, ka ir sperts solis tālākai veiksmīgai sadarbībai.

Silīcija ieleja ASV (Silicon Valley) ir uzskatāma par vienu no pasaules nozīmīgākajiem augsto tehnoloģiju uzņēmumu attīstības centriem, kurā ir koncentrēti gan riska kapitāla uzņēmumi, gan pasaulē nozīmīgāko IT&T un datortehnoloģiju uzņēmumu galvenās mītnes.

Ar šo diskusiju Ārlietu ministrija vēlas aktivizēt uzņēmumu, tautsaimniecības nozares asociāciju un valsts pārvaldes pārstāvju plašāku diskusiju par Latvijas uzņēmēju pārstāvības Silīcija ielejā ASV attīstības jautājumiem un nepieciešamo valsts amatpersonu iesaisti vai kāda cita veida atbalstu šī jautājuma tālākā attīstībā.
Šogad šī ir otrā apaļā galda diskusija cikla "Ārlietu dienests Latvijas eksportam. Uzņēmēju tikšanās ar Latvijas vēstniekiem" ietvaros, kurā uzņēmējiem ir iespēja nodibināt tiešus kontaktus ar vēstniekiem ārvalstīs, kā arī nodrošināta regulāra Latvijas vēstnieku ārvalstīs apkopotās un analizētās informācijas pieejamība un plašāka pielietošana tautsaimniecības izaugsmes veicināšanā.

Ieinteresētie uzņēmēji aicināti sekot līdzi diskusiju kalendāram Ārlietu ministrijas mājas lapā un pieteikt savu dalību pasākumā Ārlietu ministrijas Ārējo ekonomisko sakaru veicināšanas nodaļas 2. sekretārei Dagnijai Lācei – Atei pa e-pastu: [email protected].

 

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

 

Dalies ar ziņu