Skip to main content

VIENOTĪBA Jauniešu padome aicina Broku atsaukt izteikumus par jaunatnes nevalstiskajām organizācijām kā medību klubiem

VIENOTĪBA jauniešu padome (VJP), reaģējot uz izglītības un zinātnes ministra Rolanda Broka izteikumiem tikšanās laikā ar jaunatnes nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, salīdzinot tās ar medību klubiem, aicina ministru atsaukt šos apgalvojumus, atvainoties jaunatnes nevalstisko organizāciju biedriem un atbilstoši likumam turpināt izstrādāt un īstenot atbalsta programmu jauniešu biedrībām.

VJP uzsver, ka šādi izteikumi liecina par ministra nekompetenci un nespēju orientēties esošajā likumdošanā, kā arī atgādina, ka šādi apgalvojumi ir pretrunā ar valdības deklarāciju un rīcības plānu, kas ir “Zaļo un zemnieku savienības” atbalstīti dokumenti.

“Izsakot šādus apgalvojumus, ministrs ignorē jaunatnes organizāciju likumīgās tiesības, kas noteiktas Jaunatnes likumā un Ministru kabineta noteikumos par kārtību, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts, lai veicinātu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē. Tāpat R. Broks principā neatzīst valdībā apstiprinātus stratēģiskos dokumentus – Jaunatnes politikas pamatnostādnes 2009. – 2018. gadam un Jaunatnes politikas valsts programmu 2009.- 2013. gadam, par kuru īstenošanu atbild pati Izglītības un zinātnes ministrija. Arī Eiropas Padomes un Eiropas Savienības izstrādātās rekomendācijas jaunatnes jomā nosaka jaunatnes organizāciju svarīgumu un īpašo statusu, kā arī jaunatnes organizāciju atzīšanu par partneriem,” stāsta VJP priekšsēdētājs Andris Grafs.

VJP saistībā ar šiem notikumiem izglītības un zinātnes ministram R. Brokam ir nosūtījusi oficiālu vēstuli, kurā aicina ministru atsaukt savus izteikumus un atvainoties jaunatnes nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. “Jauniešu nevalstiskās organizācijas ir platforma, ar kuras palīdzību jaunieši var tikt sadzirdēti un viņu intereses var tikt virzītas un aizstāvētas valstiskā līmenī, kā arī tas ir brīvā laika pavadīšanas veids, kas ir alternatīva atkarību izraisošu vielu lietošanai un vardarbībai. Biedrības nodrošina jauniešiem neformālās izglītības iespējas un šajā vecumā tik svarīgo komunikāciju ar vienaudžiem un līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Tā ir vieta, kur jaunieši aug, mācās un izveidojas par sociāli atbildīgiem sabiedrības locekļiem, tāpēc ir nepieļaujami, ka izglītības un zinātnes ministrs neizprot jauniešu nevalstisko organizāciju nozīmi,” uzskata A. Grafs.

Politisko partiju apvienību VIENOTĪBA veidojošo partiju – „Jaunais laiks”, „Pilsoniskā savienība” un „Sabiedrība citai politikai” – jauniešu organizāciju veidotā VIENOTĪBAS Jauniešu padome tika dibināta 2010. gada 11. novembrī, un tā pārstāv vairāk nekā septiņus simtus jauniešu no visas Latvijas. Jaunieši, darbojoties četrpadsmit reģionālajās nodaļās, iesaistās lēmumu pieņemšanas procesā gan pašvaldību, gan valsts līmenī. Padomes mērķis ir mainīt sabiedrības, īpaši jaunu cilvēku negatīvo attieksmi pret politiku, parādot, ka, darbojoties visiem jauniešiem kopā, ir iespējams panākt labvēlīgas izmaiņas valstī.

Dalies ar ziņu