Skip to main content

Ārlietu ministrs piedalīsies Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes sanāksmēs

14. un 15. martā ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs piedalīsies Eiropas Savienības (ES) Ārlietu padomes un Vispārējo lietu padomes sanāksmēs Briselē.

14. marta Ārlietu padomes sanāksmes darba kārtībā ir iekļautas četras diskusiju tēmas – Irāna, Krievija, Lībija un Tuvo Austrumu miera process. Sagaidāms, ka diskusija par turpmāko ES un Irānas attiecību attīstību koncentrēsies galvenokārt uz dalībvalstu un Irānas divpusējās sadarbības perspektīvām. ES dalībvalstu ārlietu ministru diskusija par Krieviju sanāksmē iecerēta, lai pārrunātu aktuālo ES–Krievijas attiecību stāvokli. Situāciju Lībijā ES dalībvalstu ārlietu ministri pārrunās darba pusdienās kopā ar ANO ģenerālsekretāra īpašo pārstāvi Martinu Kobleru. Savukārt jautājums par Tuvo Austrumu miera procesu Ārlietu padomes sanāksmes darba kārtībā ir iekļauts pēc Francijas ierosinājuma, kura plāno prezentēt savus priekšlikumus šī procesa veicināšanai.

Vispārējo lietu padomē tiks sagatavota 17. un 18. marta Eiropadomes sanāksme, kurā galvenais jautājums būs migrācija. Izvērtējot līdz šim pieņemto lēmumu īstenošanu, plānota diskusija par visiem migrācijas aspektiem. Īpaša uzmanība tiks veltīta 7. marta ES valstu un valdību vadītāju sanāksmes ar Turciju rezultātiem, kā arī ES valstu un valdību vadītāju paziņojumā noteikto steidzamo pasākumu īstenošanai, lai līdz gada beigām atceltu pagaidu iekšējās robežu kontroles un atjaunotu normālu Šengenas zonas darbību.

Eiropadomes darba kārtībā būs arī Eiropas semestris. Vispārējo lietu padome pieņems zināšanai Prezidentūras sagatavoto kopsavilkuma ziņojumu par nozaru padomēs notikušajām diskusijām saistībā ar 2016. gada Eiropas semestri.

Informācijai

Ārlietu padomes sanāksmes notiek reizi mēnesī. Ārlietu padomi vada ES Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Federika Mogerīni.

Vispārējo lietu padomes sanāksmes notiek reizi mēnesī, un 2016. gada pirmajā pusgadā to vada ES Padomes prezidējošā valsts Nīderlande.

 

Papildus informācija:
LR Ārlietu ministrija
Preses un informācijas nodaļa
Tālrunis: (371) 67016 272
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu