Skip to main content

Ārlietu ministrs sagaida tālākus pozitīvus soļus Eiropas Savienības paplašināšanās procesā

12. oktobrī Eiropas Komisija (EK) ir laidusi klajā kārtējos progresa ziņojumus par Eiropas Savienības (ES) kandidātvalstīm Bijušo Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju, Horvātiju, Islandi, Melnkalni, Turciju, potenciālajām kandidātvalstīm Albāniju, Bosniju un Hercegovinu un Kosovu, kā arī nākusi klajā ar komunikāciju „Paplašināšanās stratēģija un galvenie izaicinājumi 2011 – 2012”. Kopā ar progresa ziņojumiem EK ir sagatavojusi arī viedokli (‘avis’) un analītisko ziņojumu par Serbijas iesniegto pieteikumu dalībai ES. Minētajos dokumentos EK analizē kandidātvalstu un potenciālo kandidātvalstu progresu ceļā uz ES, kā arī formulē ieteikumus paplašināšanās politikas tālākai virzībai.

Latvija atzinīgi novērtē EK sagatavoto ikgadējo Paplašināšanās paketi un tajā veikto situācijas Rietumbalkānu valstīs, Turcijā un Islandē analīzi, kā arī pauž gandarījumu par EK rekomendāciju sākt pievienošanās ES sarunas ar Bijušo Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju un Melnkalni un piešķirt ES kandidātvalsts statusu Serbijai.

„Ceru, ka visas ES dalībvalstis piekritīs EK rekomendācijām un tiks sperti tālāki pozitīvi soļi ne tikai Serbijas, bet arī pārējo kandidātvalstu un potenciālo kandidātvalstu ES integrācijas procesā,”
norāda Latvijas ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis. „Sagaidu, ka pēc Horvātijas ES pievienošanās līguma parakstīšanas šā gada decembrī tā ratifikācijas process dalībvalstīs noritēs raiti, kā arī tiks atvērtas jaunas ES pievienošanās sarunu sadaļas ar Turciju. Tāpat būtu pēdējais laiks sākt pievienošanās sarunas ar Bijušo Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju,” uzsver ārlietu ministrs.

Latvija stingri atbalsta tālāku ES paplašināšanos Rietumbalkānos, kā arī attiecībā uz Turciju un Islandi, jo uzskata, ka bez to uzņemšanas ES nav iespējams pabeigt Eiropas kontinenta vēsturiskās apvienošanās un stabilizācijas procesu.

Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

 

Dalies ar ziņu