Skip to main content

Ārlietu ministrs tiekas ar ASV īpašo sūtni holokausta jautājumos

26. janvārī Latvijas ārlietu ministrs Ģirts Valdis Kristovskis un Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andris Teikmanis tikās ar ASV Valsts departamenta īpašo sūtni holokausta jautājumos Duglasu Deividsonu (Douglas Davidson), kurš Latvijā ieradies, lai pārrunātu restitūcijas jautājuma virzību. Šī ir D. Deividsona pirmā vizīte Latvijā kopš stāšanās amatā 2010. gada aprīlī.

Sarunas laikā D. Deividsons uzsvēra, ka viņa vizītes mērķis nekādā gadījumā nav izdarīt spiedienu uz Latviju, bet gan apzināt pašreizējo situāciju un sniegt iespējamu atbalstu. Viņš piebilda, ka Latvija jau ir daudz sasniegusi restitūcijas jomā un varētu būt piemērs citām valstīm. Par iespējamajiem risinājuma variantiem Latvijas valdībai ir jāvienojas ar Latvijas Ebreju kopienu, un tai obligāti nav jābūt kompensācijai naudas izteiksmē.

Latvijas puse uzsvēra, ka restitūcijas jautājuma pozitīvai virzībai svarīga ir ne tikai Saeimas aktīva iesaiste, bet arī sabiedrības atbalsts un izpratne.

Sarunas laikā puses bija vienisprātis, ka restitūcijas procesam jābūt atklātam un tas nedrīkst tikt sasteigts. Latvijas sabiedrība nav pietiekami informēta par ebreju īpašumu restitūcijas pēdējo fāzi, kura ir nevis tiesiska noregulējuma, bet gan vairāk morālas dabas jautājums. Tā balstās vienīgi uz vēsturiskā taisnīguma principa, jo Latvija nav atbildīga par divu okupācijas varu izdarītajiem noziegumiem Otrā pasaules kara laikā Latvijas teritorijā.

Puses vienojās, ka sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem ir nepieciešams rast risinājumu ebreju īpašumu restitūcijas pēdējai fāzei.

2009. gada jūnijā Latvija kopā ar 45 citām valstīm Prāgā pieņēma tā saucamo Terezinas deklarāciju, kura fokusējas uz holokaustu pārdzīvojušo labklājības nodrošināšanu, nekustamā īpašuma restitūciju, nolaupīto mākslas priekšmetu atgriešanu, arhīvu materiāliem, holokausta piemiņu, izglītību un pētniecību.

Deklarācija nav juridiski saistoša, bet gan definē morāli svarīgus principus. 2010. gadā ir izstrādātas šo deklarāciju papildinošas vadlīnijas.


Informāciju sagatavoja:
LR Ārlietu ministrijas
Preses un informācijas nodaļa
Tālr.: 67016 272
[email protected]

Dalies ar ziņu