Skip to main content

Ārvalstu investori: jāceļ publiskā sektora darbinieku efektivitāte

Šodien, 13. janvārī Ministru prezidents Valdis Dombrovskis sarunā ar Ārvalstu investoru padomes Latvijā (ĀIPL) pārstāvjiem aktualizēja jautājumu par efektivitātes un motivācijas celšanu publiskajā sektorā. Šī būs viena no četrām būtiskākajām tēmām ikgadējā valdības un ārvalstu investoru pārstāvju tikšanās laikā, kas notiks maija trešajā ceturksnī.

Ārvalstu investoru padomes valdes priekšsēdētājs Ahmeds Šarkhs (Ahmed Sharkh) uzsvēra: “Publiskais sektors Latvijā ir nozīmīgs darba devējs, un šajā jomā aktuāls ir jautājums par darbinieku efektivitātes celšanu. Lai to panāktu, ir nepieciešams ieguldīt cilvēkresursos un veidot uz darba kvalitātes novērtēšanu balstītu atalgojuma sistēmu.”

V. Dombrovskis norādīja, ka šobrīd ir sākta diskusija par uz rezultātiem balstītas atalgojuma sistēmas izveidi. Nepieciešams izstrādāt vienotus kritērijus, lai atalgojuma sistēma būt vērsta uz rezultātiem ar mērķi veidot mazu, efektīvu un motivētu valsts pārvaldi.

Valdības un ĀIPL sadarbības memorandā, ko paredzēts apspriest maija beigās, tiks ietvertas sadaļas par atjaunojamo energoresursu attīstību, Latvijas tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošana, ieviešot jaunākās tehnoloģijas un paātrinātas procedūras lietu izmeklēšanā, kā arī valsts pārvaldes uzņēmumu konkurētspējas uzlabošana.

Sarunas laikā A. Šarkhs pozitīvi novērtēja ārvalstu investoru sadarbību ar Latvijas Finanšu un Ekonomikas ministrijām, kā arī pauda nostāju, ka pēdējo gadu laikā Latvijā panākts ievērojams progress uzņēmējdarbības vides uzlabošanā un normatīvās bāzes sakārtošanā.

Foto no tikšanās

Audioieraksts no mediju brīfinga pēc tikšanās

Informāciju sagatavoja:
Zanda Šadre
Ministru kabineta preses sekretāre
Tālr.: 29120742, 67082919

Dalies ar ziņu