Skip to main content

Ašeradens: Jaunuzņēmumi ir nozīmīgi Latvijas ceļā uz inovatīvu ekonomiku

“Jaunuzņēmumiem (start-up) jeb strauji augošiem tehnoloģiju uzņēmumiem ir būtiska nozīme Latvijas ekonomiskās izaugsmes, pievienotās vērtības un inovācijas sekmēšanā, tāpēc inovatīvu jaunuzņēmumu attīstība Latvijā ir viena no Ekonomikas ministrijas prioritātēm. Mūsu mērķis ir panākt, lai Latvija kļūtu par jaunuzņēmumu izvēli Nr.1 Baltijas valstīs,” atskatoties uz pagājušajā nedēļā notikušajiem start-up pasākumiem, uzsver Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

Šodienas mainīgajos ekonomikas apstākļos Latvijas tautsaimniecības attīstībā nozīmīga loma ir tādu konkurētspējīgu un tehnoloģisku uzņēmumu izveidei un attīstībai, kuri rada un realizē preces vai pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, sniedzot ieguldījumu pētniecības attīstībā, komercializācijā, straujā eksporta pieaugumā un iedzīvotāju labklājības celšanā.


“Latvija ir vienīgā valsts Baltijā, kurā ir īpašs Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums, kura mērķis ir veicināt strauji augošu tehnoloģiju uzņēmumu veidošanos Latvijā,


tādējādi sekmējot pētniecības attīstību un pētniecības produktu (inovatīvu ideju, produktu vai procesu) komercializāciju. Likums arī paredz īpašas atbalsta programmas tieši jaunuzņēmumiem,” turpina ministrs.

Jaunuzņēmumiem jau šobrīd pieejamas šādas valsts atbalsta programmas:
atbalsta programma fiksētā maksājuma veikšanai ar papildu iespēju saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa un uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu;

– atbalsta programma augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei ar papildu iespēju piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu.

Šobrīd virknē pasaules valstu izstrādātas speciālas programmas inovatīvas uzņēmējdarbības veicēju piesaistei no ārvalstīm. Veicot grozījumus Imigrācijas likumā, arī Latvijā radīti nozīmīgi risinājumi augsti kvalificētu speciālistu piesaistei un jaunuzņēmumu dibinātājiem, saīsināts un pilnveidots vispārējais darba spēka piesaistes process, kā arī sniegta iespēja ārzemju studentiem strādāt 20 stundas nedēļā pie jebkura darba devēja.

“Pērn parakstītais Saprašanās memorands ar Latvijas Start-up uzņēmumu asociāciju “Startin.LV” iezīmē tālāk veicamās aktivitātes, lai kopā ar nozares komersantiem mēs radītu visus nepieciešamos priekšnosacījumus, ka Latvija kļūst par vadošo valsti Baltijā inovatīvu jaunuzņēmumu izveides un attīstības jomā,” uzsver A. Ašeradens.

 

2017. gadā plānojam ieviest vēl vienu atbalsta programmu – trīs akseletaroru fondus, kuru ietvaros jaunuzņēmumi varēs saņemt mentoru, radošo industriju ekspertu konsultācijas, kā arī finansiālu atbalstu līdz 250 000 eiro apmērā. Atbalsta programmas kopējais finansējums plānots 15 miljoni eiro.


Savukārt, 2018. gadā vēl plānots izveidot papildu riska kapitāla fondus jaunuzņēmumu izaugsmes sekmēšanai 60 miljonu eiro apmērā. Start-up uzņēmējdarbības vides konkurētspējas paaugstināšanai plānots izvērtēt arī papildu iespējas darbinieku motivēšanai un uzņēmumu likvidācijas procesa vienkāršošanai.

“Ieviešot specifiskas, tieši šai uzņēmēju grupai atbilstošas atbalsta programmas, sagaidām, ka ik gadu Latvijā radīsies vismaz 30 šādi uzņēmumi, kas būs piesaistījuši aptuveni 160 augsti kvalificētus darbiniekus,”
uzsver Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.

Vienlaikus svarīgi atzīmēt, ka jau iepriekš ieviesti vairāki valsts atbalsta instrumenti inovatīvu jaunuzņēmumu izveidei un attīstībai. Piemēram, sēklas un sākuma kapitāla fondi snieguši iespēju inovatīvu jaunuzņēmumu izveidei un attīstībai saņemt tik nepieciešamo agrīnās stadijas finansējumu – 2007.-2013. gada plānošanas periodā sēklas un sākuma kapitāla fondi kopumā noslēguši 89 investīciju līgumus par kopējo finansējumu 12 miljoni eiro.

Atgādinām, ka likumā jaunuzņēmums definēts kā kapitālsabiedrība ar augstas izaugsmes potenciālu, kura pamatdarbība ir saistīta ar mērogojamu biznesa modeļu un inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu un attīstību (starptautiski lietotais apzīmējums angļu valodā “startup”). Kā viens no galvenajiem kritērijiem atbalsta programmu piešķiršanai jaunuzņēmumiem noteikts kvalificēta riska kapitāla investoru vismaz 30 000 euro ieguldījums jaunuzņēmuma pamatkapitālā katrā atbalsta pieteikuma iesniegšanas gadā, tādējādi apliecinot pieteiktās biznesa idejas dzīvotspēju.

Saskaņā ar start-up uzņēmumu asociācijas sniegto informāciju, šobrīd Latvijā ir 240 jaunuzņēmumi, no kuriem 67 jaunuzņēmumi ir piesaistījuši investīcijas. Publiski zināmais kopējais investīciju skaits start-up uzņēmumus – 43,9 milj. eiro; piesaistītās investīcijas no Latvijas investoriem – 9,1 milj. eiro; piesaistītās investīcijas no ārzemju investoriem – 34,8 milj. eiro.

Informāciju sagatavoja:
Evita Urpena
Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Tālr: 67013193
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu