Skip to main content

Atklātības nevar būt par daudz. Intervija ar Artūru Vancānu

Artūrs Vancāns ( 23), SIA Avoko apsargs, vidējā speciālā izglītība, neklātienē apgūst jurista specialitāti.


Vienotības sarakstā Ventspilī esat pats jaunākais kandidāts. Kas liek tik agri pievērsties politikai?

Esmu atjaunotās Latvijas bērns, tas daudz ko izsaka. Padomju iekārtā iznāca nodzīvot vien trīs mēnešus, tad tika pieņemta Neatkarībās deklarācija. Nesaku, ka jau autiņos interesējos par sabiedriskajām norisēm, bet bērnības gadu gaisotne gan ģimenē, gan vēlāk draugu un skolas biedru vidū viennozīmīgi bija ar labāku pārmaiņu gaidām un cerībām. Daudz tika runāts, ka katram pavērusies iespēja tās piepildīt, vajag tikai darīt. Es jau toreiz to uztvēru diezgan nopietni. Diemžēl, ne viss izrādījās tik vienkārši. Pamazām nāca apjausma, ka godīgumam un entuziasmam pretī tiek likts atsevišķu cilvēku vai grupu savtīgs pragmatisms, melīgums un visatļautība demokrātijas aizsegā. Kad tas ir saprasts, atliek stāties pretī, lai atjaunotu atklātumu un taisnīgumu.

Vai izskaužamas kļūdas un nebūšanas saskatāt arī tagadējās Ventspils pilsētas domes darbā?

Man ir apjausma, netieši pierādījumi, ka tur daudz kas nav kārtībā. Lai runātu konkrētāk, vajadzīgi fakti, bet domē valdošie tos publiski dara zināmus tikai ar sev izdevīgu atlasi. Piemēram, ir aizdomas, ka mūsu pilsētā kāda vai kādu interesēs tiek kropļota konkurence uzņēmēju vidū, kā rezultātā samazinās darba vietas. Reizēm savtīgas intereses slepus tiek bīdītas, informācijas nepieejamību šajā procesā liekulīgi aizbildinot ar komercnoslēpumu. To visu var celt gaismā un nodot ventspilnieku vērtējumam, tikai kļūstot par domnieku un iegūstot pieeju attiecīgiem dokumentiem. Ja tikšu ievēlēts, ceru panākt caurspīdīgumu tieši finanšu, ekonomikas un likumības jautājumos.

Savā laikā esat piedalījies Jaunā laika (JL) jauniešu aktivitātēs Ventspilī, tagad atbalstāt Vienotības idejas. Kāpēc tāda izvēle?

Nemelošu, sakot, ka šo partiju programmas ir mans dzīves katehisms. Bet tā sanācis, ka man bija draugi, kas darbojās šo partiju jaunatnes organizācijās, un viņu stāstītais par savām aktivitātēm tajās man likās interesants, pat romantiski aizraujošs. Nenožēloju, ka viņiem piebiedrojos un arī citiem iesaku to darīt. Vēlāk esmu mēģinājis analizēt, ar ko Vienotība pozitīvi atšķiras no pārējām politiskajām organizācijām un nācis pie secinājuma, ka manam raksturam atbilstošs un pieņemams ir konstruktīvisms, neuzspēlēts demokrātiskums, viedokļu skaidra un nepārprotama argumentācija, kas tajā valda. Neskatoties uz uzskatu dažādību, šī organizācija spēj darboties un pamatā arī strādā kā vienota komanda.

Jums ir svešvalodu zināšanas, neesat apsvēris iespēju doties darba meklējumos uz ārzemēm?

Nopietni par to nekad neesmu domājis. Uzskatu, ka sevi var un vajag realizēt pirmām kārtām dzimtenē. Pagaidām man vēl nav savas ģimenes, neesmu apgrūtināts ar ziedošanos tai, tāpēc reizēm aizdomājos, ka tagad ir īstais laiks un iespēja kaut ko paliekošu paveikt sabiedrības labā. Un tā nav uzspēle. Uzskatu sevi par atbildīgu cilvēku, man tas ir raksturā — vienmēr iet uz konkrētu rezultātu.

Dalies ar ziņu