Skip to main content

Baltijas premjerministri Viļņā vienojas par turpmākā darba prioritātēm

FOTO no tikšanās

Pēc tikšanās L.Straujuma norādīja, ka sanāksmē panākta vienošanās par ciešāku sadarbību robežu apsardzībā un iekšlietu jomā. Tāpat sarunu degpunktā bija stratēģiskās komunikācijas un Eiropas drošības politikas jautājumi, kā arī panākta kopīga Baltijas valstu pozīcija cīņā pret terorismu.

Ministru prezidente minēja, ka būtisks sarunu temats bija arī Baltijas valstu enerģētiskās drošības un neatkarības jautājumi. L.Straujuma uzsvēra, ka Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā tika paziņots par Eiropas Enerģētikas savienības veidošanu, bet šodien tiks sperts pirmais praktiskais solis un atklāts elektrības starpsavienojums starp Baltijas valstīm un Eiropu. Tāpat būtiski ir turpināt reģionālo savienību sekmīga gāzes tirgus attīstībā, tostarp darbs pie Inčukalna gāzes krātuves pilnveidošanas ir vērtīgs pienesums šī reģionālā gāzes tirgus attīstībā.

Pēc sarunām Ministru prezidente pauda gandarījumu, ka izdevies panākt vienošanos arī vairākos praktiskos jautājumos – kopīgu iepirkumu veikšanā medicīnas aparatūras iegādei un ciešākā sadarbībā cilvēku aprūpē, kuriem konstatētas retas slimības.

Tikšanās laikā pārrunāta arī turpmākā rīcība par kopīgā transporta projekta Rail Baltica tapšanu, L.Straujuma apsveica kaimiņvalstis ar nesen projektam piešķirto Eiropas finansējumu 442 miljonu eiro apmērā.

Noslēgumā Ministru prezidente pateicās Lietuvas un Igaunijas premjerministriem par kopīgo darbu, atvērto dialogu un draudzību, kā arī pauda cerību, ka arī nākamā valdība turpinās aktīvo Baltijas dialogu.

Nākamā Baltijas Ministru padomes premjerministru tikšanās notiks 2016.gada 26.februārī Rīgā.

Baltijas Ministru padomes Ministru Prezidentu sanāksmes kopīgais paziņojums

Plašāka informācija:
Aiva Rozenberga
Ministru prezidentes preses sekretāre
Tālrunis: +371 29462451
E-pasts: [email protected]

Informāciju sagatavoja:
Zane Leitāne
Komunikācijas departamenta konsultante
Tālr. +371 67082922
E-pasts: [email protected]

Dalies ar ziņu